636-0090/01 – Prášková metalurgie ()

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity0
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

- Způsoby přípravy prášků pro PM. Klasifikace prášků, jejich úprava, Charakteristiky a zkoušení. - Formování prášků. Podstata zhušťování prášků lisováním. Formování prášků bez použití tlaků. Teoretické základy a příklady. - Spékání práškových polotovarů. Teoretické základy spékání homogenních a heterogenních směsí. Technika spékání. - Zkoušení spékaných materiálů. Vliv hustoty, porézity a smrštění. Pevnost, modul pružnosti a tvrdosti - porovnání s materiály připravenými licí a tvářecí technologií. - Typy materiálů pro masovou produkci tvarových výrobků. Produkty na bázi nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí. Produkty na bázi korozivzdorných ocelí a neželezných kovů - základní operace a dodatečné zpracování. Materiály na bázi vysokotavitelných kovů. - Zvláštnosti materiálů připravených technologiemi PM. Kluzné materiály, třecí materiály, vysoceporézní výrobky a filtry. - Disperzně zpevněné materiály. Tvrdokovy a magnety. Složené materiály. Speciální keramika.

Povinná literatura:

Kratochvíl,

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku