636-0093/02 – Engineering Materials II (techmat II)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
MEL37 Ing. Lucie Olejníčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

a

Teaching methods

Summary

Directions of development of new materials and special technologies. Rapid solidification. Metal glass, devitrification. Technical ceramics, brittleness factors, principles of toughness. Plastic materials, degradation phenomena. Magnetic materials. Superconductors. Semiconductors. Surface coatings, CVD, PVD. Composite materials. Mechanical alloying. Intermetallics. Super plastic materials. Nanocrystalline materials

Compulsory literature:

1. Cahn,R.: Physical Metallurgy. Springer Verlag, New York, 1989 2. Thumler,F. - Oeracker,R.: An Introduction to Powder Metallurgy. The Institute of Materials, London, 1993 3. Gilmann, J.J.: Metallic glass materials. In: Frontiers in mater.technologie, Elsevier, New York, 1986, 175 4. Lewis, M.H.: Ceramics, application and limitation; Materials and their limits. Inst. of Metals, London, 1986 5. Sproul, W.D.: Thin solid films, 107 (1983), 141 6. Sakai,M.: ISI Jap. Inter., 32 (1992), 937 7. Dusza,J.: Scr. Metall. and Mater., 26 (1992), 337

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY : 1. Současné trendy vývoje nových materiálů a technologií. 2. Fyzikálně metalurgické charakteristiky rychlé solidifikace, amorfní slitiny, příprava. 3. Mechanicko-metalurgické charakteristiky kovových skel, mechanické, magnetické, korozní vlastnosti. Devitrifikace kovových skel. 4. Technická keramika, základní požadavky na nové typy technické keramiky, technologické charakteristiky. 5. Příčiny křehkosti keramiky. Principy potlačení šíření trhlin v keramických materiálech. 6. Hodnocení souboru mechanických charakteristik keramických materiálů při různých způsobech zatěžování. 7. Povrchové vrstvy, způsoby nanášení, CVD, PVD. 8. Supravodiče, nízko a vysoko teplotní supravodiče, vlastnosti, degradace. Magnetické materiály, fyzikální podstata, tvrdé a měkké magnety. 9. Plasty, jejich zpracování, struktura, degradační jevy. 10. Technicko-technologické aspekty mechanického legování. 11. Fyzikální metalurgie intermetalik, typy, struktura, fyzikální a mechanické vlastnosti. 12. Superplasticita, typy superplasticity a její fyzikálně metalurgické charakteristiky. 13. Nanokrystalické materiály, fyzikální a chemické charakteristiky, strukturní charakteristiky, technika přípravy. 14. Složené materiály, hodnocení zpevnění složených materiálů vlákny. CVIČENÍ: 1. Úvodní cvičení. 2. Příprava vzorků pro hodnocení mechanických vlastností. 3.-4 Hodnocení lomové houževnatosti nekovových materiálů. 5.-6. Odezva řezné keramiky na opakované zatěžování. 7. Devitrifikace kovových skel. 8. Určení struktury kovových skel pomocí RTG. 9. Stanovení struktury kompozitního materiálu. 10. Kontrolní test. 11. Vyhodnocení struktur kompozitu. 12. Samostatná příprava zadaného odborného tématu. 13. Odborný seminář zadaných témat. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 5  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.