636-0105/01 – Nekovy (Nekov)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIA30 prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
FIL40 Ing. František Filuš
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ilustrovat vztah mezi strukturami a vlastnostmi látek na příkladu aluminosilikátů. - Charakterrizovat strukturu a popsat výrobu keramiky, skla a sklokeramiky. - Vysvětlit jaká je strukturní podstata užitných vlastností hydraulických pojiv (betonu). - Popsat jaká je struktura plastů a na základě toho vysvětlit jejich vlastnosti. - Vysvětlit význam a vznik křivosti ve struktuře materiálů na bázi uhlíku a diskutovat vliv křivosti na vlastnosti a reaktivitu těchto materiálů. - Klasifikovat strukturní odlišnosti látek krystalických, nanostruktrurních a amorfních v rámci Hosemannovy koncepce parakrystalinity. - Objasnit strukturní podstatu kapalných krystalů, koloidních krystalů a kvazikrystalů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V přednášce se probírají tři velké skupiny nekovových látek: keramika a nerostné suroviny, plasty a uhlíkaté látky. Hlavní důraz se přitom klade na strukturu materiálů. Široké spektrum popisovaných látek umožňuje představit posluchačům úplnou galerii architektonických principů a zákonitostí, jež se ve stavbě pevných látek uplatňují. Zvláštní pozornost se věnuje pravidelnosti (uspořádání) vnitřní struktury materiálů arůzným formám jejího narušení jak se s nimi setkáváme v parakrystalech, kvasikrystalech, kapalných krystalech a sklech.

Povinná literatura:

1. JENÍČEK: Nauka o materiálu III/2, NČSAV, Praha 1962 2. J. HLAVÁČ: Základy technologie silikátů, SNTL-Alfa, Praha 1988 3. J. PLUHAŘ, J. KORITTA: Strojírenské materiály, SNTL-Alfa, Praha 1982 4. J. ŠTĚPEK, J. ZELINGER, A. KUTA: Technologie, zpracování a vlastnosti plastů, SNTL, Praha 1989 5. H. MARSCH, ed.: Introduction to Carbon Science, Butterworths, London 1989

Doporučená literatura:

[1] J. CHOJNACKI: Základy chemické fysikální krystalografie, Academia, Praha 1979

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Užitné vlastnosti keramiky a její srovnání s jinými konstrukčními materiály. Vysoko- a nízkoteplotní technologie výroby keramiky. Pevnost a houževnatost keramiky 2. Struktura materiálu a její hierarchie. Silikáty 3. Vypalování klasických keramických surovin, šamot, porcelán, systém MgO- Al2O3-SiO2, křemičitá skla, sklokeramika 4. Prášky a anorganická pojiva: sádra-Sorrelův cement –cement 5. Užitné vlastnosti a struktura polymerů, homopolymery, kopolymery, polárnost, rozvětvení a zesítění polymerů, takticita a nadmolekulární struktura 6. Mechanochemie polymerů, krystalinita polymerů, vrstvy Langmuir- Blodgettové a jejich inženýrství 7. Chování plastů při zahřívání a mechanickém namáhání, auxetické polymery a elektrická vodivost polymerů 8. Výroba, zpracování a degradace plastů 9. Vazba uhlíkových atomů, diamant, grafit, uhlík v litosféře a v biosféře: uhlí-nafta-koks-grafit 10. Fullereny, tubuleny, schwarzity, helikální a toroidální formy uhlíku, křivost ve struktuře uhlíkových látek 11. Sklo, parakrystaly 12. Nanostrukturní materiály, kvasikrystaly 13. Kovová skla, amorfisace, kapalné krystaly 14. Koloidní krystaly, morfogenese a strukturalisace Cvičení: 1. Zkoušení mechanických vlastností materiálů: vrubová zkouška. 2. Zkoušení mechanických vlastností materiálů: tvrdost. 3. Zkoušení mechanických vlastností materiálů: tahová zkouška. 4. Mikroskopické pozorování struktury – preparace a pozorování. 5. Mikroskopické pozorování struktury – vyhodnocování. 6. Rtg. difrakční analýza krystalové struktury materiálů. 7. Analýza vnitřní krystalové struktury materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku