636-0106/02 – Physical Methods of Materials Testing (FMZM)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
FIL40 Ing. František Filuš
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 10+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Classification of the properties. Structure and properties. Physical properties. Elasticity, plasticity and fracture. Classification of the testing methods (tensile test, impact test, hardness tests, fatigue, creep, technological and non-destructive testing).

Compulsory literature:

1. Veles, P.:Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava, 1985 2. Čížek, L.:Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB, 1991 3. Kratochvíl, P. a kol.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Význam zkoušení materiálů. Vlastnosti materiálů. Rozdělení zkušebních metod. 2. Popis stavu napjatosti v izotropních tělesech, homogenní skluz. 3. Základy dislokační teorie plastické deformace. 4. Zpevnění kovů (monokrystaly, polykrystaly). 5. Základy křehkolomového chování materiálů (lom v ideálním tělese a v tělese s trhlinou, kritéria křehkého porušení, teplota přechodu křehký- houževnatý stav).Přehled dislokačních teorií vzniku zárodků mikrotrhlin. 6. Mezní stav křehkého porušení, vliv vnitřních a vnějších faktorů na křehký lom, metody stanovení náchylnosti ke křehkému porušení. 7. Lomová mechanika (LM), koncepce LM, definice veličin LM, LLM, veličiny K, G, experimentální metody stanovení veličin LLM. Elastoplastická lomová mechanika (EPLM). 8. Zkušební metody: zkouška tahová, zkouška rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti, relaxace materiálu, přehled zkoušek lomového mechaniky. 9. Stanovení únavových vlastností kovů. 10. Tečení kovů, křivky tečení, podstata tečení kovů, Larson-Millerův parametr,vznik trhlin při tečení, lom při tečení. 11. Základy zkoušení elastických materiálů.Základy zkoušení plastických hmot. Základy zkoušení kompozitních materiálů. 12.-13. Studium základních fyzikálních vlastností (elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti). 14. Nedestruktiví zkoušky. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. 2. Krystalografie. 3. Výpočet elastických vlastností, stanovení modulu pružnosti materiálů. 4. Strukturní fázová analýza, metody hodnocení fyzikálních vlastností monokrystalů. 5. Dislokační reakce. 6. Kontrolní test. Zadání referátů (speciální zkušební metody). 7. Provedení a vyhodnocení tahové zkoušky. 8. Provedení a vyhodnocení zkoušky rázem v ohybu. 9. Provedení a vyhodnocení zkoušek tvrdosti. 10. Hodnocení únavy zkoušek tečení. 11. Dilatometrické měření. 12. Vyhodnocení dilatometrických měření. 13. Přednes referátů (speciální zkušební metody). 14. Celkové hodnocení. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.