636-0106/02 – Fyzikální metody zkoušení materiálů (FMZM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
FIL40 Ing. František Filuš
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na přírodně vědní a obecný inženýrský základ. Cílem předmětu je studium základních mechanických vlastností, jejich vztah ke struktuře a zpracování materiálu. K tomuto účelu jsou posluchači seznámeni se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Posluchači jsou rovněž seznámeni s jejich zařazením do systému řízení jakosti podle ISO a EURO norem.

Povinná literatura:

1. Veles, P.:Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava, 1985 2. Čížek, L.:Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB, 1991 3. Kratochvíl, P. a kol.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam zkoušení materiálů. Vlastnosti materiálů. Rozdělení zkušebních metod. 2. Popis stavu napjatosti v izotropních tělesech, homogenní skluz. 3. Základy dislokační teorie plastické deformace. 4. Zpevnění kovů (monokrystaly, polykrystaly). 5. Základy křehkolomového chování materiálů (lom v ideálním tělese a v tělese s trhlinou, kritéria křehkého porušení, teplota přechodu křehký- houževnatý stav).Přehled dislokačních teorií vzniku zárodků mikrotrhlin. 6. Mezní stav křehkého porušení, vliv vnitřních a vnějších faktorů na křehký lom, metody stanovení náchylnosti ke křehkému porušení. 7. Lomová mechanika (LM), koncepce LM, definice veličin LM, LLM, veličiny K, G, experimentální metody stanovení veličin LLM. Elastoplastická lomová mechanika (EPLM). 8. Zkušební metody: zkouška tahová, zkouška rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti, relaxace materiálu, přehled zkoušek lomového mechaniky. 9. Stanovení únavových vlastností kovů. 10. Tečení kovů, křivky tečení, podstata tečení kovů, Larson-Millerův parametr,vznik trhlin při tečení, lom při tečení. 11. Základy zkoušení elastických materiálů.Základy zkoušení plastických hmot. Základy zkoušení kompozitních materiálů. 12.-13. Studium základních fyzikálních vlastností (elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti). 14. Nedestruktiví zkoušky. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. 2. Krystalografie. 3. Výpočet elastických vlastností, stanovení modulu pružnosti materiálů. 4. Strukturní fázová analýza, metody hodnocení fyzikálních vlastností monokrystalů. 5. Dislokační reakce. 6. Kontrolní test. Zadání referátů (speciální zkušební metody). 7. Provedení a vyhodnocení tahové zkoušky. 8. Provedení a vyhodnocení zkoušky rázem v ohybu. 9. Provedení a vyhodnocení zkoušek tvrdosti. 10. Hodnocení únavy zkoušek tečení. 11. Dilatometrické měření. 12. Vyhodnocení dilatometrických měření. 13. Přednes referátů (speciální zkušební metody). 14. Celkové hodnocení. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.