636-0107/02 – Special Materials (SM)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Ludmila Hyspecká, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ludmila Hyspecká, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HYS10 prof. Ing. Ludmila Hyspecká, DrSc.
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Physical, chemical and granulometric properties of powders for sintered materials. Sampling of powders. Methods of particle size analysis. Technological properties. Powder conditioning and heat treatment. Health and safety. Sintering. porosity. Some products of powder metallurgy: alloyed steels, superalloys, hard metals, magnetic materials, high porosity materials (Al). Whiskers, micro- and nanocrystalinne materials. SME (shape memory effect), SIM (stress induced martensite) and TRIP (transformation induced plasticity).

Compulsory literature:

1. Lukáč,I,: Prášková metalurgia. Alfa, Bratislava 1991. 2. Schatt, W. et al.: Pulvermetallurgie Sinter- und Verbundwerkstoffe. Leipzig 1984. 3. Thümmler, F., Oeracker, R.: An Introduction to Powder Metallurgy. The Institute of Materials, London 1993.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: . Obecný přehled o speciálních materiálech. · Prášková metalurgie - fyzikální, chemické a granulometrické vlastnosti prášků pro sintrované materiály. · Vzorkování prášků a metody hodnocení velikosti částic. · Stabilizace prášků a tepelné zpracování. zdraví a bezpečnost. · Sintrování. pórovitost. Některé výrobky práškové metalurgie: legované ocele, superslitiny, tvrdokovy, magnetické materiály, vysoce porézní materiály (Al). · Monokrystalická vlákna (teoretická pevnost). · Mikro- a nanokrystalické materiály. · SME - tvarově paměťové materiály, SIM - (napěťově indukovaný martenzit) a TRIP (deformačně indukovaný martenzit) materiály. Cvičení: · Seznámení s náplní cvičení, odbornou literaturou, bezpečností práce. · Kriteria charakterizující speciální materiály, základní skupiny a jejich charakteristiky, fyzikálně-metalurgická východiska, srovnání s "klasickými" materiály · Vybrané typy prášků pro práškovou metalurgii, základní vlastnosti, požadavky, způsoby výroby a hodnocení. · Granulometrie prášků, způsoby měření včetně statistického zpracování výsledků, testování typu rozdělení velikosti částic. · Příprava a vlastnosti spékaných materiálů, pórovitost, struktura, možnosti hodnocení. · SIM - (napěťově indukovaný martenzit) a TRIP (deformačně indukovaný martenzit) materiály - vlastnosti, struktura, hodnocení. · Zhodnocení cvičení a zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner