636-0108/02 – Chemické a materiálové databáze ()

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIA30 prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednáška pojednává o databázích struktur a vlastností materiálů, jakož i spekter pro jejich identifikaci, databáze reakcí a aktivity institucí zabývajících se shromažďováním, redakcí a rozšiřováním takových informací. Je vysvětlováno jak se chemické, materiálové a reakční databáze budují a jak se s nimi pracuje. Velký důraz se klade na využití databází pro hledání strukturních zákonitostí a korelací mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou za účelem predikce a vývoje nových materiálů a technologií. Vysvětluje se jak pracovat s literaturou a s databázemi bibliografických informací zejména v kontextu produktů vrcholných světových institucí v oboru informatiky – Chemical Abstract Service a Institute for Scientific Information.

Povinná literatura:

1. R. E. MAIZELL: How to find chemical information, John Wiley, New York 1987 2. S. JAMES: Using literature, John Wiley, Chichester 1987 3. J. FIALA: Báze dat v krystalografii a materiálovém výzkumu, Chemické listy 84 (1990), s. 395-398 4. J. FIALA: Spectra Data Bases for Chemical Compound Identification, Computer Physics Communications 33 (1984), s. 85-89 5 J. FIALA, T. HAVLÍK: Sledovanie a vyhľadávanie vedeckých informácií, Vesmír 66 (1987), s. 395-398 6. J. ŠILHÁNEK: Přístup on-line k chemickým a chemickoinženýrským informacím, Chemický průmysl 43/68 (1993), s. 65-69

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Databáze struktur, spekter, reakcí a vlastností, uspořádání dat v souborech, komprese kódů, indexsoubory, bitové mapy, popis konkrétních databází 2. Systémy pro práce s databázemi,vyhledávací procedury, interpretační procedury, identifikační procedury 3. Využití databází pro predikci 4. Nejdůležitější databáze chemických informací, Gmelin, Beilstein, Landolt-Bornstein 5. Chemical Abstracts Service, organizace a služby které poskytuje, Abstracts File, Registry File 6. Naukometrie a informatika 7. Monitorování aktuálních informací, časopisy, abstrakta, tituly 8. Institute for Scientific Information: Current Contents (aktuální informace), Science Citation Index (rešerše), Journal Citation Reports, Index to Scientific Reviews, Index to Scientific Book Contents, Current Contents Address Directory 9. Hierarchie chemické informatiky 10. Knihovny, jejich organisace a využívání 11. Klasifikační systémy, bibliografie a indexy 12. Abstraktovací služby 13. Patentované informace a firemní literatura 14. On-line informační služby; databázová centra, počítačové sítě, práce s databázemi v síti Cvičení: 1. Práce s Cambridge Structural Database (CSD) obsahující v současnosti informace o struktuře více než 200 000 organických látek. Při práci na počítačích Silicon Graphics v operačním systému UNIX studenti samostatně vyhledávají v databázi látky podle daného strukturního fragmentu resp. podle daných chemických a krystalografických podmínek. 2. Práce s Inorganic Crystal Structure Database (ICDS) obsahující v současnosti přes 50 000 záznamů o struktuře anorganických látek. Při práci s demonstrační verzí databáze na PC v operačním systému MS-Windows studenti samostatně vyhledávají látky a informace o jejich struktuře podle daných chemických a krystalografických požadavků. 3. Práce s databází Powder Diffraction File (FDP JCPDS ICDD) obsahující přes 70 000 difrakčních záznamů anorganických látek. Práce na PC v operačním systému MS-DOS, vyhledávání podle polohy difrakčních linií, nejsilnějších linií, chemického složení. 4. Práce s bibliografickými informacemi Compendex (Computer Engineering Index), Minabs (Mineralogical Abstracts), Current Contens a vyhledávání literatury na internetu. Studenti podle vhodně zvolených klíčových slov klíčových slov a jiných aspektů vyhledávají bibliografické odkazy ke svým budoucím diplomovým pracím. 5. Využití databáze referenčních difrakčních spekter kidentifikaci fázového složení materiálu: hands-on workshop.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.