636-0108/02 – Chemical and Materials Databases ()

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIA30 prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

A broad range of databases is described, in detail, including databases of structure and properties of materials, spectral databases for materials identification and reaction databases. Account of activities of institutions that collect, edit and disseminate such information is given. The way in which chemical, materials and reaction databases are built is explained and the way of handling these databases is described. The uses of databases in searching structural regularities and structure-properties (structure-reactivity) correlations is accentuated with the view of predicting and developing new materials and technologies. Use of literature and bibliographic information is illustrated by numerous products of the world´s top of information industry centers - Chemical Abstract Service a Institute for Scientific Information.

Compulsory literature:

1. R. E. MAIZELL: How to find chemical information, John Wiley, New York 1987 2. S. JAMES: Using literature, John Wiley, Chichester 1987 3. J. FIALA: Báze dat v krystalografii a materiálovém výzkumu, Chemické listy 84 (1990), s. 395-398 4. J. FIALA: Spectra Data Bases for Chemical Compound Identification, Computer Physics Communications 33 (1984), s. 85-89 5 J. FIALA, T. HAVLÍK: Sledovanie a vyhľadávanie vedeckých informácií, Vesmír 66 (1987), s. 395-398 6. J. ŠILHÁNEK: Přístup on-line k chemickým a chemickoinženýrským informacím, Chemický průmysl 43/68 (1993), s. 65-69

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Databáze struktur, spekter, reakcí a vlastností, uspořádání dat v souborech, komprese kódů, indexsoubory, bitové mapy, popis konkrétních databází 2. Systémy pro práce s databázemi,vyhledávací procedury, interpretační procedury, identifikační procedury 3. Využití databází pro predikci 4. Nejdůležitější databáze chemických informací, Gmelin, Beilstein, Landolt-Bornstein 5. Chemical Abstracts Service, organizace a služby které poskytuje, Abstracts File, Registry File 6. Naukometrie a informatika 7. Monitorování aktuálních informací, časopisy, abstrakta, tituly 8. Institute for Scientific Information: Current Contents (aktuální informace), Science Citation Index (rešerše), Journal Citation Reports, Index to Scientific Reviews, Index to Scientific Book Contents, Current Contents Address Directory 9. Hierarchie chemické informatiky 10. Knihovny, jejich organisace a využívání 11. Klasifikační systémy, bibliografie a indexy 12. Abstraktovací služby 13. Patentované informace a firemní literatura 14. On-line informační služby; databázová centra, počítačové sítě, práce s databázemi v síti Cvičení: 1. Práce s Cambridge Structural Database (CSD) obsahující v současnosti informace o struktuře více než 200 000 organických látek. Při práci na počítačích Silicon Graphics v operačním systému UNIX studenti samostatně vyhledávají v databázi látky podle daného strukturního fragmentu resp. podle daných chemických a krystalografických podmínek. 2. Práce s Inorganic Crystal Structure Database (ICDS) obsahující v současnosti přes 50 000 záznamů o struktuře anorganických látek. Při práci s demonstrační verzí databáze na PC v operačním systému MS-Windows studenti samostatně vyhledávají látky a informace o jejich struktuře podle daných chemických a krystalografických požadavků. 3. Práce s databází Powder Diffraction File (FDP JCPDS ICDD) obsahující přes 70 000 difrakčních záznamů anorganických látek. Práce na PC v operačním systému MS-DOS, vyhledávání podle polohy difrakčních linií, nejsilnějších linií, chemického složení. 4. Práce s bibliografickými informacemi Compendex (Computer Engineering Index), Minabs (Mineralogical Abstracts), Current Contens a vyhledávání literatury na internetu. Studenti podle vhodně zvolených klíčových slov klíčových slov a jiných aspektů vyhledávají bibliografické odkazy ke svým budoucím diplomovým pracím. 5. Využití databáze referenčních difrakčních spekter kidentifikaci fázového složení materiálu: hands-on workshop.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner