636-0128/01 – Výroba neželezných kovů (VNŽK)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity0
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Těžké (obecné) neželezné kovy - vlastnosti, použití, minerály, ložiska. Slitiny těžkých kovů - složení, struktury, vlastnosti, použití. Pyrometalurgické a hydromet. procesy zpracování rud, technologie, procesy, zařízení. Metody rafinace. Lehké kovy - vlastnosti, použití, minerály, ložiska. Slitiny hliníku - složení, struktury, vlastnosti, použití. Výroba Al2O3 Bayerovým a spékacím procesem - princip a technologie. Elektrolýza Al2O3 v tavenině kryolitu. Povrchová ochrana. Druhotný hliník.Ostatní lehké kovy. Vysokotavitelné kovy - vlastnosti, použití, minerály, ložiska. Slitiny W - složení, struktury, vlastnosti, použití. Výroba práškového a kompaktního Cr,W,Mo,Ti,Zr,Hf,V,Nb,Ta - principy, technologie. Kovy vzácných zemin - vlastnosti, použití, minerály, ložiska. Slitiny s obsahem KVZ - složení, struktury, vlastnosti, použití. Výroba KVZ, principy, technologie. Radioaktivní kovy - vlastnosti, použití, minerály, ložiska. Slitiny U - složení, struktury, vlastnosti, použití. Obohacování uranu. Výroba práškového UO2 a kompaktního U, principy, technologie. Vznik Pu v reaktoru, technologie výroby Pu. Přepracování a ukládání vyhořelého paliva.

Povinná literatura:

Moore,

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku