636-0131/02 – Electrotechnical Materials (MPE)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
TVR37 prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Magnetic soft materials, materials for permanent magnets, resisting alloys, materials for electric contacts, thermocouples, steels with good electric conductivity, copper and copper alloys, aluminium and aluminium alloys, semiconductors, materials for microelectronics.

Compulsory literature:

1. Steel – a handbook for Material Research and Engineering, Verein Deutscher Eisenhuttenleute, Vol. 2: Applications, Springer Verlag, 1993 2. Metals handbook, H. E. BOYLER, TO LO GALL, ASM, 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Magneticky měkké materiály; Vliv nečistot, velikost zrna, orientace zrn, legujících přísad, tepelného zpracování a reziduálních napětí 2. Magneticky měkké materiály; Čisté železo, neorientované křemíkové oceli, orientované křemíkové oceli, slitiny Fe-Al, Fe-Ni, Fe-Cr, amorfní materiály, austenitické nerezavějící oceli, ferity, lisované práškové železo, materiály s kompenzací teplotní závislosti permeability, materiály s konstrukční permeabilitou 3. Materiály pro permanentní magnety; Základy magnetismu, komerční materiály pro permanentní magnety, stabilizace a stabilita, nevratné změny, konstrukční řešení 4. Odporové slitiny: Odporové materiály, rezistory , termostatické kovy 5. Odporové slitiny: Materiály topných článků, vliv atmosfér 6. Materiály pro elektrotechnické kontakty; Způsoby používání elektrických vypínačů, požadované vlastnosti vypínačů, slitinové kontakty, materiály pro komerční kontakty 7. Termočlánky pro průmyslové aplikace; Materiály termočlánků, slitiny, vodiče k termočlánkům 8. Termočlánky pro průmyslové aplikace; Konstrukční řešení termočlánků, kalibrace termočlánků před provozem a v průběhu servisu 9. Oceli o dobré elektrické vodivosti 10. Měď a slitiny mědi; Klasifikace čisté mědi, vliv přísad, degradace mědi v přítomnosti škodlivých prvků 11. Měď a slitiny mědi; Slitiny mědi, charakteristické vlastnosti, konkrétní případy použití 12. Hliník a slitiny hliníku 13. Materiály polovodičů 14. Materiály pro mikroelektroniku Cvičení: 1. Magneticky měkké materiály; Hodnocení vlivu nečistot a legujících přísad, Ověření vlivu tepelného zpracování a reziduálních napětí. 2. Magneticky měkké materiály; Vliv obsahu niklu u slitiny Fe-Ni. Ověření vlivu obsahu niklu na magnetické vlastnosti. 3. Materiály pro permanentní magnety; Hodnocení silových parametrů různých typů magnetů. 4. Odporové slitiny; Ověření odporových materiálů při hodnocení tepelných závislostí. 5. Odporové slitiny; Ověření závislosti topných článků v různých průmyslových prostředích. 6. Materiály pro elektrické kontakty; Ověření spolehlivosti funkce světelných vypínačů. 7. Termočlánky pro průmysl: Konstrukce termočlánků. 8. Termočlánky pro průmysl: Hodnocení vhodnosti použití v různých pecních prostředích. 9. Oceli o dobré elektrické vodivosti; Provedení výběru materiálů pro hodnocení elektrické vodivosti. Vlastní měření a vyhodnocení výsledků. 10. Měď a slitiny mědi: Měření elektrické vodivosti u různých typů mědi a měděných slitin. 11. Měď a slitiny mědi. 12. Materiály polovodičů. 13. Materiály pro mikroelektroniku. 14. Udělení zápočtů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.