636-0405/02 – Technické materiály I - kovové materiály (TM I)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-shrnout vybrané typy tepelného zpracování; -objasnit podstatu fázových transformací, včetně ATF, IDF, AF a GB; -vysvětlit podstatu vodíkové křehkosti, žáropevných a žáruvzdorných ocelí, pěti typů korozivzdorných ocelí; -vzájemně srovnat materiály pro automobilový průmysl; -charakterizovat oceli se zvláštními fyzikálními i magnetickými vlastnostmi; -diskutovat v základní úrovni o slitinách Ni, Cu, Al, Mg, Ti atp.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Členění kovových soustav, podstata legování ocelí a vliv příměsí, volba typu ocelí a fyzikální podstata návrhu jejich složení, tvárné a lité oceli, vliv nekonvenčního TZ na vlastnosti ocelí, fyzikální podstata funkce legujících prvků v ocelích, oceli nízkolegované a povrchově upravené, principy koroze, korozivzdorné, creepové oceli, se zvýšenou pevností, se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, elektrotechnické oceli, typy nástrojových ocelí, litiny, podmínky vzniku grafitu, tvárná litina, Cu a Ni slitiny, lehké kovy a jejich slitiny, těžkotavitelné kovy a jejich slitiny.

Povinná literatura:

1. Mazancová,E., Friedrich, Z.: Technické materiály I - kovové materiály. E-learning, 2010, 145 s. 2. Mazancová: Nové typy materiálů pro automobilový průmysl - fyzikálně inženýrské vlastnosti vysokopevných materiálů legovaných mangánem a slitin hydridl kovů pro uskladnění vodíku 3. Hernas, A. et al.: Žárupevné oceli a slitiny. ZUSI-Žilina, 2002

Doporučená literatura:

1. Mazanec: Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů, skripta VŠB, Ostrava, 1987 2. Ryš, Cenek, Mazanec, Hrbek: Nauka o materiálu I/4, Praha, Academia 1975 3. Píšek, Cenek, Jeníček: Nauka o materiálu I/3, Praha, Academia 1973 4. Číhal: Korozivzdorné oceli a slitiny, Praha, Academia, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 testy

E-learning

Další požadavky na studenta

fwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky - Přehled vybraných typů tepelného zpracování, čtyři stádia popuštění martensitu, sekundární tvrdost, plošné poruchy, def. pásy atp. Fyzikálně metalurgická podstata transformačních charakteristik austenitu (ATF, IDF, MF, WF, B, AF, M). Základní rozdělení kovových soustav, uhlíkové oceli. - Úloha legujících prvků v ocelích a základní typy legovaných ocelí. Hodnocení vlivu škodlivých příměsí. Strukturní aspekty nekonvenčního TZ ocelí (granulární bainit, izotermické žíhání u bainitických ocelí atp.). - Strukturní zásady optimalizovaného výběru tvářených ocelí, včetně hodnocení jejich mechanických vlastností. - Hodnocení odolnosti proti koroznímu poškození (vodíková křehkost – SSC, HIC, SOHIC). Fyzikální zásady působení přísad v ocelích. Tvářené uhlíkové oceli. - Oceli pro strojní součásti o různých mechanických charakteristikách a materiály pro automobilový průmysl (DP, TRIP, TWIP, TRIPLEX). - Přehled o typech ocelí jako jsou martensitické vytvrditelné oceli, pružinové oceli, oceli k povrchovému zpracování, oceli otěruvzdorné, oceli pro nízké teploty. - Přehled typů korozivzdorných ocelí, oceli žáruvzdorné a žáropevné-podmínky pro jejich funkční aplikaci. - Vybrané typy ocelí se zvláštními fyzikálními vlastnostmi. - Oceli elektrotechnické se zvláštními magnetickými vlastnostmi. - Rozdělení nástrojových a rychlořezných ocelí. Nástrojové oceli pro práci za studena i za tepla. - Základní typy litých ocelí. Členění litin, podmínky vzniku grafitu v litinách. Tvárná a temperovaná litina. - Rozdělení Ni-slitin, slitin Cu a Al - Základní informace o slitinách Ti, Mg, Zr atd. - Kovy s vysokou teplotou tavení a jejich slitiny. Zásady optimalizovaného výběru ocelí a slitin kovů. Cvičení - Úvodní cvičení - Fázové a strukturní složení ocelí a litin. Charakteristika strukturních součástí. - Kvantitativní hodnocení pomocí základních stereologických metod. Hodnocení čistoty, velikosti zrna a procentuálního obsahu fází, mezilamelární vzdálenosti perlitu. - Působení škodlivých příměsí, kvantitativní hodnocení, mikrofraktografické charakteristiky. - Vyhodnocování různých typů lomových ploch na reálných vzorcích. - Struktura a vlastnosti vybraných konstrukčních ocelí tř. 11 až 16 a využití diagramů IRA, ARA. - Mikrostruktura bainitu a martensitu. - Mikrolegované a nízkolegované oceli, nekonvenčně zpracované oceli. - Písemka - Vysokolegované speciální oceli. Stanovení mikrostruktury a vlastností jednotlivých typů korozivzdorných ocelí (martensitických, austenitických, feritických, duplexních). - Manganové oceli. Žáropevné a žáruvzdorné oceli. - Strukturní stabilita zpevňujících fází. Nástrojové oceli a oceli odolné proti opotřebení. - Vlastnosti vybraných typů slitin neželezných kovů (Cu, Ni, Al, Ti, Mg). - krátký test, zhodnocení cvičení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní