636-0408/01 – Technické materiály II - polymery, keramika, kompozity (TM II)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat současné trendy vývoje nových materiálů a technologií jejich výroby. - Charakterizovat základní požadavky na nové typy technické keramiky, její mechanické vlastnosti. - Charakterizovat příčiny křehkosti keramiky a popsat principy jejího zhouževnaťování. - Definovat CVD a OVD metody. - Popsat složené materiály, charakterizovat částicové a vláknové kompozity. - Definovat rozdělení polymerů, jejich zpracování, strukturu a degradační jevy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Směry vývoje nových materiálů a speciálních technologií. Charakteristika keramiky, její mechanické a fyzikální vlastnosti. Strukturní parametry. Technická keramika, požadavky a použití. Příprava a hodnocení syntetických prášků. Příčiny křehkosti, principy zhouževnatění. Technologické postupy přípravy. Metody CVD a PVD. Složené (kompozitní materiály), kompozity částicové a vláknové, vlastnosti, srovnání s kovovými materiály. Polymerní materiály, historické aspekty, klasifikace a charakteristika polymerních materiálů. Kaučuky a jejich rozdělení, syntetické kaučuky. Fenomenologické základy viskoelasticity. Degradační jevy v polymerních materiálech.

Povinná literatura:

[1] Jonšta, Z.: Vlastnosti technické keramiky a metody jejich hodnocení. Vyd. Kovosil. Ostrava, 1998, 175 s. [2] Jonšta, Z.: Studijní opora k předmětu. 2012. 121 s. [3] Pokluda, J., Kroupa, F., Obdržálek, L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek (Kovy, keramika, plasty), VUT Brno, PC-DIR, spol. s r.o. Brno, 1994,385 s.

Doporučená literatura:

[1] Hidvéghy, J., Dusza, J.: Nekovové konštrukčné materiály (Plasty a Konštrukčná keramika). TU Košice 1998. 162 s. [2] Mazancová, E., Mazanec, K.: Technické materiály. ES VŠB-TU Ostrava, 1991, 120 s. [3] Ptáček, L., a kol.: Nauka o materiálu II.CERM, s.r.o. Brno, 2002, 392 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání programů.

E-learning

E-learning Technické materiály II

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy 1 + 2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY : - Současné trendy vývoje nových materiálů a technologií. - Keramické materiály, vlastnosti, strukturní charakteristiky, základní požadavky na nové typy technické keramiky, základní technologické charakteristiky. Rozdělení keramiky. - Příčiny křehkosti keramiky, příčiny principiální a vedlejší. - Principy potlačení šíření trhlin v keramckých materiálech(zhouževnatění), optimalizace struktury, fázová transformace. - Struktura a zpevňující mechanizmy v keramických materiálech, analýza defektů vyvolávajících porušení keramických materiálů. - Keramika konstituovaná na bázi křemíku. - Hodnocení souboru mechanických charakteristik keramických materiálů při různých způsobech zatěžování. - Zkušební techniky keramických materiálů. - Povrchové vrstvy, způsoby nanášení, CVD, PVD. - Složené materiály (kompozity), rozdělení, vlastnosti, kompozity vláknové a částicové. Kompozity s keramickou matricí. - Polymerní materiály. Historické aspekty, klasifikace a charakteristika polymerních materiálů. - Klasifikace kaučuků, kaučuky přírodní, syntetické. - Fenomenologické základy viskozity. - Degradace polymerních materiálů. CVIČENÍ: - Úvodní cvičení. - Přehled progresivních konstrukčních materiálů. - Hodnocení lomové houževnatosti nekonvenčních materiálů. - Materiálové vlastnosti řezných keramických materiálů. - Hodnocení lomové houževnatosti oxidické keramiky indentační technikou. - Hodnocení lomové houževnatosti nitridické keramiky indentační technikou. - Hodnocení odezvy oxidické a nitridické keramiky indentační technikou na opakované zatěžování. - Kompozitní (složené) materiály. Příprava a vyhodnocení struktur různých typů složených materiálů. - Degradační jevy a napěťově deformační chování kompozitních materiálů. - Plasty. Vyhodnocení mechanických vlastností. - Kontrolní test. - Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 70  0
        Zápočet Zápočet 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku