636-0410/01 – Defektoskopie (ZMaDn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizujte všeobecné princípy defektoskopie a diagnostiky materiálov a výrobov. - Popíšte princípy ultrazvukovej a vibračná defektoskopie a diagnostiky materiálov. - Objasnite mechanicko termickú diagnostiku a defektoskopiu materiálov. - Vysvetlite teoretickú podstatu termovíznej defektoskopie a diagnostika materiálov. - Charakterizujte profilometrickú defektoskopiu a diagnostiku materiálov. - Diferencujte a popíšte využitie interferometrie v defektoskopii a diagnostike materiálov. - Vysvetlite princípy atomovej silovej mikroskopie ako nástroja pre defektoskopiu a diagnostiku materiálov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem přednášek je seznámit posluchače se současným stavem hodnocení defektnosti materiálu. Nejprve bude nastíněna defektnost materiálu, ke které bude rovněž ukázáno, jaké jsou metody hodnocení defektnosti a jak je možno s určitou pravděpodobností určit růst vad v konstrukcích. Pak je počato s prozařovacími metodami hodnocení defektnosti, hodnocení prozařování ultrazvukem a detekce vad touto metodikou. Další prozařovací techniky, které se běžně používají, je Rtg. záření a další typy záření o kratších vlnových délkách. Dále je soustředěna pozornost na metody stanovení povrchových vad, jako je např. penetrační metoda nebo metoda magnetického prášku. V závěru dostanou posluchači informaci o lomové mechanice a jejím využití při kontrole defektnosti materiálu.

Povinná literatura:

Koštial,P.et all.Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve I., vydalo UKC ZSVTS.ISBN 978-80-969728-3-8. Kopal.I, Koštial,P.Vyšetrovanie termofyzikálnych parametrov materiálov I Exponenciálny model chladiaceho telesa. Vysoká škola báňska, 2010.,ISBN 978-80-969728-24-18. [3]Bernard Kopec a kol.Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí,Academia, 2008

Doporučená literatura:

1. Veles, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava,1985.ISBN 978-80-475-1521. 2. Čížek, L.Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB,1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška 2. Vady a trhliny v konstrukcích, opodstatněnost jejich existence a jejich popis 3. Prozařovací metody v defktoskopii 4. Metoda zkoušení ultrazvukem 5. Prozařovací metody typu Rtg. záření resp. dalších typů záření o malých vlnových délkách 6. Metody detekce povrchových vad, jako např. kapilární (penetrační) metoda, metoda magnetického prášku, apod. 7. Metoda detekce povrchových i vnitřních vad metodou vířivých proudů 8. Zhodnocení všech dostupných metod detekce vad a výběr metodiky pro konkrétní příklady 9. Hodnocení přípustnosti vad na základě lomové mechaniky 10. Stanovení kritické velikosti vad 11. Hodnocení růstu vad v konstrukcích Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Metody detekce vad v laboratoři 3. Metalografické hodnocení vad v odlitku 4. Metalografické hodnocení vad v plechu 5. Hodnocení defektnosti ultrazvukovou metodou 6. Hodnocení defektnosti metodou Rtg. záření 7. Hodnocení povrchových vad kapilární (penetrační) zkouškou 8. Hodnocení povrchových a vnitřních vad metodou vířivých proudů 9. Stanovení kritické velikosti vady u konkrétního výrobku 10. Stanovení růstového potenciálu vad u konkrétního výrobku 11. Interferenční defektodkopie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku