636-0410/02 – Defektoskopie (ZMaDn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizujte všeobecné princípy defektoskopie a diagnostiky materiálov a výrobov. - Popíšte princípy ultrazvukovej a vibračná defektoskopie a diagnostiky materiálov. - Objasnite mechanicko termickú diagnostiku a defektoskopiu materiálov. - Vysvetlite teoretickú podstatu termovíznej defektoskopie a diagnostika materiálov. - Charakterizujte profilometrickú defektoskopiu a diagnostiku materiálov. - Diferencujte a popíšte využitie interferometrie v defektoskopii a diagnostike materiálov. - Vysvetlite princípy atomovej silovej mikroskopie ako nástroja pre defektoskopiu a diagnostiku materiálov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem přednášek je seznámit posluchače se současným stavem hodnocení defektnosti materiálu. Nejprve bude nastíněna defektnost materiálu, ke které bude rovněž ukázáno, jaké jsou metody hodnocení defektnosti a jak je možno s určitou pravděpodobností určit růst vad v konstrukcích. Pak je počato s prozařovacími metodami hodnocení defektnosti, hodnocení prozařování ultrazvukem a detekce vad touto metodikou. Další prozařovací techniky, které se běžně používají, je Rtg. záření a další typy záření o kratších vlnových délkách. Dále je soustředěna pozornost na metody stanovení povrchových vad, jako je např. penetrační metoda nebo metoda magnetického prášku. V závěru dostanou posluchači informaci o lomové mechanice a jejím využití při kontrole defektnosti materiálu.

Povinná literatura:

Koštial,P.et all.Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve I., vydalo UKC ZSVTS.ISBN 978-80-969728-3-8. Kopal.I, Koštial,P.Vyšetrovanie termofyzikálnych parametrov materiálov I Exponenciálny model chladiaceho telesa. Vysoká škola báňska, 2010.,ISBN 978-80-969728-24-18. [3]Bernard Kopec a kol.Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí,Academia, 2008

Doporučená literatura:

1. Veles, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava,1985.ISBN 978-80-475-1521. 2. Čížek, L.Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB,1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnfwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška 2. Vady a trhliny v konstrukcích, opodstatněnost jejich existence a jejich popis 3. Prozařovací metody v defktoskopii 4. Metoda zkoušení ultrazvukem 5. Prozařovací metody typu Rtg. záření resp. dalších typů záření o malých vlnových délkách 6. Metody detekce povrchových vad, jako např. kapilární (penetrační) metoda, metoda magnetického prášku, apod. 7. Metoda detekce povrchových i vnitřních vad metodou vířivých proudů 8. Zhodnocení všech dostupných metod detekce vad a výběr metodiky pro konkrétní příklady 9. Hodnocení přípustnosti vad na základě lomové mechaniky 10. Stanovení kritické velikosti vad 11. Hodnocení růstu vad v konstrukcích Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Metody detekce vad v laboratoři 3. Metalografické hodnocení vad v odlitku 4. Metalografické hodnocení vad v plechu 5. Hodnocení defektnosti ultrazvukovou metodou 6. Hodnocení defektnosti metodou Rtg. záření 7. Hodnocení povrchových vad kapilární (penetrační) zkouškou 8. Hodnocení povrchových a vnitřních vad metodou vířivých proudů 9. Stanovení kritické velikosti vady u konkrétního výrobku 10. Stanovení růstového potenciálu vad u konkrétního výrobku 11. Interferenční defektodkopie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2013/2014 zimní