636-0414/01 – Technické materiály (TM PI)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat význam a rozdělení technických materiálů. - Objasnit vliv čistoty oceli a tepelného zpracování na křehkolomové charakteristiky. - Popsat podstatu korozivzdornosti a žáruvzdornosti konstrukčních materiálů. - Charakterizovat základní druhy keramických materiálů. - Definovat složené materiály. - Srovnat technicky významné druhy neželezných kovů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Směry vývoje nových materiálů a speciálních technologií. Základy lomové mechaniky. Hodnocení materiálů z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Konstrukční oceli s vyššími užitnými vlastnostmi. Korozivzdorné a žáruvzdorné materiály. Žárupevné materiály. Nástrojové materiály. Neželezné kovy. Technická keramika. Složené materiály.

Povinná literatura:

/1/ Mazanec K. : Materiálově inženýrské charakteristiky vybraných typů progresivních materiálů (Sylaby přednášek) ES VŠB – TU, 1999 /2/ Hernas A.,Jonšta Z., et.al.: Žárupevné oceli a slitiny. ES VŠB-TU Ostrava,2.vyd.,2009, 392 s. /3/ Mazancová E. Mazanec K.: Technické materiály, ES VŠB – TUO, 1991 /4/ Jonšta Z. : Nauka o kovech II, ES VŠB – TUO, 1991 /5/ Jonšta Z. : Vlastnosti technické keramiky a metody jejího hodnocení, Kovosil,Ostrava, 1998,175 s.

Doporučená literatura:

/1/ Ptáček L., a kol.: Nauka o materiálu I, vyd.CERM s.r.o. Brno, 2001. /2/ ASM Handbook, Vol.9,Metallography and Microstructure, 9th Edition,2000ASM International. /3/Ashby,M.F.,Evans,A.G.,Fleck,N.A.,Gibson,L.J.,Hutchinson,J.W.,Wadley,H.N.G.: Metal Foams:A design Guide.Butterworth-Heinemann,Elsevier Science(USA),2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

fwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: · Přehled technických materiálů, jejich použitelnost v různých odvětvích. Hodnocení provozní bezpečnosti a spolehlivosti. . Hodnocení odolnosti materiálů vůči křehkému porušení. · Konstrukční oceli pro použití za normálních teplot, oceli na svařované konstrukce. · Oceli se zvýšenou mezí kluzu, oceli k zušlechťování. · Podstata korozní odolnosti a žáruvzdornosti konstrukčních materiálů. Korozivzdorné a žáruvzdorné materiály. · Tečení (creep) konstrukčních materiálů. Žárupevné materiály. · Nástrojové materiály. Nástrojové oceli, slinuté karbidy, keramické materiály. · Technicky významné neželezné kovy. · Měď a její slitiny. · Hliník a jeho slitiny. · Slitiny niklu, slitiny titanu. · Technická keramika – druhy, vlastnosti. · Polymery – druhy, vlastnosti. · Kompozitní materiály. · Povrchové vrstvy. Cvičení: · Úvod, binární diagramy, vliv legujících prvků na charakter diagramu Fe –C. · Lomová houževnatost, stanovení tranzitních teplot. · Vliv čistoty oceli a tepelného zpracování na křehkolomové charakteristiky. · Hodnocení mezikrystalové koroze austenitických korozivzdorných ocelí. · Mechanizmy zpevnění žárupevných ocelí. · Strukturní analýza slitin neželezných kovů. · Hodnocení vlastností řezné keramiky. · Shrnutí cvičení, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní