636-0417/01 – Technické materiály (TM auto)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o základních typech kovových i nekovových materiálů. Naučí se definovat krystalickou stavbu a poruchy mřížky kovových materiálů a vazby polymerních materiálů. Zvládne základní typy binárních diagramů, diagramu Fe-C a diagramů transformačních. Získá znalosti o speciálních kovových materiálech. Osvojí si problematiku strukturního designu a vlivu struktury na mechanické vlastnosti, včetně jejich hodnocení. Naučí se charakterizovat základní typy polymerních materiálů..

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní informace v oblasti krystalické stavby kovových materiálů, včetně jejich poruch. Základní typy binárních diagramů, krystalizace. Binární diagram železo–uhlík. Transformační diagramy IRA, ARA , základy tepelného zpracování kovových materiálů. Základy mechanického zkoušení. Základní strukturní charakteristiky polymerů, jejich mechanické, tepelné a korozní vlastnosti.

Povinná literatura:

RYŠ, P., M. CENEK, K. MAZANEC, A. HRBEK. Nauka o materiálu I/4. Praha, vyd. Academia, 1975. SKOČOVSKÝ, Peter aj. Nauka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina, vyd. Žilinská univerzita, 2006. ISBN 8080705933. MLEZIVA, J. a J. ŠŇUPÁREK. Polymery: výroba, struktura, vlastnosti a použití. Sobotáles, Praha, 2012.ISBN 978-80-85920-72-7. ASHBY,M.F.and D.R.H.JONES. Engineering Materials 2,Butterworth, Oxford, 2012.ISBN 978-0080966687.

Doporučená literatura:

PTÁČEK,Luděk aj. Nauka o materiálu I. Brno, ak. vyd. CERM, 2001. ISBN 8072042831. PTÁČEK,Luděk aj. Nauka o materiálu II. Brno, ak. vyd. CERM, 2002. ISBN 8072042483. MACEK, Karel aj. Nauka o materiálu. Praha, vyd. ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01507-6. ASKELAND, D.R., P.P. PHULÉ. Essentials of Materials Science and Engineering. 2nd ed., Toronto, 2009. ISBN-13: 978-0-495-24446-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 kontrolní testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování programů 1 - 4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Úvod – přehled technických materiálů. - Stavba kovů, poruchy mřížky – bodové, čárové, plošné, tuhé roztoky, intermediální fáze, mechanické směsi - Krystalizace kovů a slitin, základní binární diagramy. - Základní binární diagramy. - Diagram železo- uhlík. Krystalizace slitin s odstupňovaným obsahem uhlíku. - Transformační diagramy, IRA,ARA. - Základy tepelného zpracování. Základní typy. - Základy zkoušení mechanických vlastností. - Rozdělení materiálů na bázi polymerů. Technický význam makromolekulárních látek. Základní dělení. - Základní strukturní charakteristiky základních, vznik makromolekulárních látek, jejich zpracování. - Mechanické, korozní, tepelné vlastnosti jednotlivých skupin polymerů, jejich degradace. - Oblasti použití hlavních skupin makromolekulárních látek v automobilovém průmyslu. Cvičení: - Úvodní cvičení. Seznámení s náplní cvičení. Doporučena literatura. Bezpečnost práce v laboratořích. Rozdělení technických materiálů. - Popisy základních binárních diagramů. Výpočty. - Popisy složitějších binárních diagramů. Výpočty. Program č. 1 - Diagram železo-uhlík, rozdělení ocelí a litin. Program č. 2 - Základy metalografické přípravy vzorků, metalografické mikroskopy. - Praktická metalografická příprava vybraných vzorků ocelí a litin. - Vyhodnocení struktury, strukturních obsahů připravených vzorků a další metalografická hodnocení. Program č. 3 - Test č. 1 - Tepelné zpracování ocelí, transformační diagramy, prokalitelnost ocelí. - Základní mechanické vlastnosti kovů, Hookův zákon, moduly pružnosti. - Mechanické vlastnosti polymerů a neželezných kovů ve srovnání s ocelemi. - Technicky významné druhy makromolekulárních látek. Program č. 4 - Test č. 2 - Zápočty. Náhradní a opravné písemky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku