636-0420/01 – Zkoušení materiálů (ZM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

pochopení pojmů základních mechanických vlastností pochopení principů základních mechanických zkoušek seznámení se příslušnými normami EU a ISO základních mechanických zkoušek aplikace základních mechanických zkoušek v technické praxi analýza výsledků zkoušek

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá studiem základních mechanických vlastností jako jsou pružnost, pevnost, plasticita, odolnost proti křehkému porušení, jejich vztahem ke struktuře a zpracování materiálů, zejména kovů. V další části jsou posluchači seznámeni se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Posluchači jsou rovněž seznámeni s jejich zařazením do systému řízení jakosti podle ISO a EURO norem. Předmět navazuje na přírodně vědní a obecný inženýrský základ.

Povinná literatura:

1. Veles, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava,1985.ISBN 978-80-475-1521. 2. Čížek, L.Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB,1991. 3. Lukáč, P.Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984.ISBN 978-80-268-1240.

Doporučená literatura:

Koštial,P.et all.Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve I., vydalo UKC ZSVTS.ISBN 978-80-969728-3-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

fwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : -Úvod do předmětu. Význam základních pojmů, engineering, jakost, vlastnost, rozdělení vlastností a zkušebních metod. -Souhrn krystalografických pojmů. Mřížky, Millerovy a Miller-Braveho indexy, vrstvení rovin, druhy projekcí (stereografická), poruchy mřížky. -Elastické vlastnosti. Definice napětí, deformace, stavu napjatosti (víceosý stav napjatosti, tenzor napětí a deformace), Hookův zákon, energie pružné deformace, isotropní těleso. -Mezní stavy materiálů. Rozdělení, výpočet ideálního napětí plastické deformace a křehkého porušení. -Základy teorie dislokací. Definice, rozdělení disl. podle velikostí Burgersova vektoru, jeho polohy k disl. čáře. Napěťové pole, energie disl., pohyb disl., Frank-Readův zdroj. Plastická deformace z hlediska aplikace dislokačního mechanismu. -Lom v neideální mřížce. Griffithovo kriterium a jeho Felbeck-Orowanova modifikace. Základy LLM, EPLM. Přehled zkušebních metod pro stanovení veličin LM (K, G). Dislokační modely zárodků trhlin. -Tahová zkouška. Definice a stanovení meze kluzu a pevnosti, tažnosti a kontrakce, rovnoměrná a nerovnoměrná deformace, konvenční (smluvní) diagram tahové zkoušky, závislost skutečné napětí-deformace. -Zkoušky tvrdostí. Definice tvrdostí, přehled a principy používaných zkoušek. -Zkouška rázem v ohybu, princip, vliv vnějších podmínek. Vidalova křivka- přechodová teplota. -Zkoušky tečení a únavy. -Přehled technologických zkoušek. -Přehled nedestruktivních zkoušek. Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Krystalografie 3. Výpočetní metody v pružně napjatém tělese 4. Výpočetní metody v pružně napjatém tělese 5. Fyzikální základy plastické deformace 6. TEST 1. Zpevnění kovů 7. Mezní stav, plastické a křehké porušení 8. Tahová zkouška 9. Zkouška rázem v ohybu 10. Zkoušky tvrdosti 11. Zkoušky únavy 12. Zkoušky tečení 13. TEST 2. Technologické zkoušky 14. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní