636-0701/04 – Nauka o materiálu (NoM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
MEL37 Ing. Lucie Olejníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat význam studia struktury a vlastností technických materiálů; - Charakterizovat krystalovou strukturu kovů a jejich slitin, definovat poruchy krystalové mříže; - Popsat základní mechanické zkoušky; - Definovat základní technologické zkoušky; - Popsat základní typy rovnovážných binárních fázových diagramů; - Charakterizovat binární diagramy soustavy Fe-C a klasifikovat slitiny na bázi železa; - Objasnit základy tepelného zpracování kovů a slitin; - Charakterizovat technicky významné neželezné kovy a jejich slitiny; - Charakterizovat polymery a konstrukční keramiku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět spoluvytváří základ znalostí v oblasti základních technických materiálů, zejména kovových. Předmět seznamuje posluchače s těmito základními oblastmi: krystalický stav materiálů, krystalizace čistých kovů a slitin, rovnovážné binární diagramy elementárních slitin neželezných kovů, klasifikace slitin na bázi železa a jejich tepelné zpracování.Dále je pozornost věnována nekonvenčním materiálům, jako jsou technická keramika, kovová skla, polymery a kompozitní materiály.

Povinná literatura:

1. Strnadel, B. : Nauka o materiálu – Konstrukční materiály a jejich degradační vlastnosti, ES VŠB, Ostrava 1993. 2. Silbernagel, A.: Nauka o materiálu I, ES VŠB, Ostrava 1991. 3. Pluhař, J. a kol.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha 1987.

Doporučená literatura:

1. Pokluda, J., Kroupa, F., Obdržálek, L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. VUT-Brno, 1994. 2. Silbernagel, A.: Programy do cvičení z nauky o materiálu I, ES VŠB, Ostrava, 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování kontrolních testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Obsah a cíl předmětu. - Základy krystalografie. Poruchy krystalové mříže. Vliv vnějších sil na krystalovou stavbu kovů: elastická a plastická deformace. - Zkoušky mechanických vlastností kovů: tahová zkouška, zkouška pevnosti v tlaku, ohybu, střihu a krutu. - Statické mechanické zkoušky za zvýšených teplot: zkoušky tečení, zkoušky relaxace. - Zkoušky rázem v ohybu, lomová houževnatost, zkoušky únavy, měření tvrdosti. - Technologické zkoušky. Nedestruktivní zkoušení kovů. Mikroskopie. - Základy termodynamiky, rovnovážné fázové diagramy binárních soustav. Krystalizace kovů a slitin. - Tepelně aktivované procesy: mechanismy difuse v pevných látkách, rekrystalizace, lomové chování kovových materiálů.. - Fázové přeměny v tuhém stavu. Principy tepelného zpracování kovů a slitin. - Rovnovážný diagram Fe–C. Klasifikace slitin na bázi železa. Legující a doprovodné prvky v ocelích. - Tvářené konstrukční a nástrojové oceli. - Technologie tepelného zpracování ocelí. Transformační diagramy přechlazeného austenitu ARA, IRA). Chemicko tepelné zpracování ocelí. - Oceli na odlitky. Litiny. Tepelné zpracování litin. - Technicky významné neželezné kovy a jejich slitiny. - Polymerní materiály. Konstrukční keramika. Kovová skla. Kompozitní materiály. Cvičení: 1. Úvod do cvičení, bezpečnost práce v laboratořích, literatura. 2. Základy krystalografie; program č. 1. 3. Hookův zákon, stanovení smluvní meze kluzu Rp0,2: program č. 2. 4. Tahová zkouška a zkouška vrubové houževnatosti: program č. 2. 5. Vtiskové zkoušky tvrdosti a vybrané technologické zkoušky. 6. Praktická metalografie: příprava výbrusů, zviditelnění struktury. 7. Test 1. Popis binárních diagramů. 8. - 9. Složitější binární diagramy; program č.3 10. Test 2. Systém železo - uhlík. 11.-12. Procvičení diagramu Fe-C: výpočty, rovnovážné mikrostruktury; program č. 4. 13. Prokalitelnost oceli. 14. Test 3. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Projekt Projekt 12  0
                Písemka Písemka 18  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku