636-0703/03 – Nauka o kovech (NoK)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat význam studia struktury a vlastností technických materiálů; - Charakterizovat krystalovou strukturu kovů a jejich slitin, definovat poruchy krystalové mříže; - Popsat základní mechanické zkoušky; - Definovat základní technologické zkoušky; - Popsat základní typy rovnovážných binárních diagramů; - Charakterizovat binární diagramy soustavy Fe-C a klasifikovat slitiny na bázi železa; - Objasnit základy tepelného zpracování kovů a slitin; - Charakterizovat technicky významné neželezné kovy a jejich slitiny; - Charakterizovat polymery a konstrukční keramiku.

Vyučovací metody

Anotace

Vlastnosti čistých kovů a slitin. Souvislost mezi složením, strukturou a vlastnostmi. Možnosti zvyšování užitných vlastností ocelí legováním, mikrolegováním, tepelným zpracováním. Přehled jednotlivých typů tepelného zpracování, konvenční i nekonvenční technologie. Vlastnosti a použití nejvýznamnějších druhů ocelí a slitin. Vlastnosti vybraných neželezných kovů a slitin, jejich závislost na struktuře.

Povinná literatura:

1. Píšek, F., Jeníček, L., Ryš, P.: Nauka o materiálu I/4, Academia Praha, 1975 2. Oceli - Výrobní program, I.díl, II.díl, sv. 1-4 3. Fremunt, P., Podrábský, T.: Konstrukční oceli, Brno 1996 4. Číhal, V.:Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Čisté kovy a slitiny. Jejich vnitřní stavba, struktura, vlastnosti. - Fáze kovových soustav: tuhé roztoky, intermediální fáze, fázové přeměny v tuhém stavu. - Teorie fázových přeměn, kinetická a termodynamická hlediska reakcí, probíhajících v tuhém stavu. - Proeutektoidní fáze, eutektické a eutektoidní přeměny, možnosti ovlivňování morfologie eutektoidních struktur. - Martensitická přeměn, bainitická přeměna, přeměny při popouštění. Popouštěcí křehkost, její projevy, možnosti eliminace. - Využití transformačních digramù IRA, ARA v praxi tepelného zpracování. Základní postupy tepelného zpracování. - Austenitizace, izotermický a anizotermický rozpad austenitu. Přehled konvenčních i nekonvenčních technologií tepelného zpracování: žíhání, kalení, zušlechťování, chemicko-tepelné zpracování, tepelně-mechanické zpracování. Struktura svarù. - Uhlíkové a slitinové oceli tepelně zušlechtěné. Přehled možností zvyšování jejich užitných vlastností. - Mikrolegování, zpevňující mechanizmy v ocelích. Žárupevné oceli, současné směry jejich vývoje. Souvislost mezi strukturou a creepovými vlastnostmi. Strukturní změny při creepu, jejich hodnocení. - Základy koroze kovù. Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli a slitiny. Rozdělení, tepelné zpracování, oblasti použití. Oceli odolné proti opotřebení nástrojové oceli a další materiály. - Lité varianty oceli. - Druhy litin, vlastnosti nejvýznamnějších neželezných kovů: Cu, Al, Ni, Ti, Be, Mg a jejich slitiny. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Seznámení s programem, podmínky udělení zápočtu. Struktura fází kovových soustav. 2-3. 1. program- Fázové a strukturní složení ocelí a litin. Hodnocení mikrostruktury ocelí, šedých a bílých litin v rovnovážném stavu. Výpočty fázového a strukturního složení. Grafické řešení. Pozorování struktur ve světlém, tmavém poli, mikrotvrdost. 4-5. 2. program- Zadání semestrálního programu. Mikrostruktura ocelí získaná při zrychleném ochlazování. Hlavní znaky martensitických a bainitických struktur. Metalografie, mikrotvrdost, speciální leptání. 6-7. 3. program- Transformační diagramy. Kalitelnost a prokalitelnost. Hodnocení prokalitelnosti. Kontrola studia. 8-9. 4. program- Vlastnosti vybraných ocelí tř. 12 - 16. Zpracování individuálního programu s využitím materiálových listů, Diagramů IRA a ARA a vlastního hodnocení. 10-11. 5. program - Přednesení semestrálních prací. Struktura vysokolegovaných speciálních korozivzdorných ocelí (Schaefflerův diagram, ternární diagramy), vyvolání a vyhodnocení reálné mikrostruktury, typy korozního napadení. 12-13. 6. program- Vlastnosti vybraných neželezných slitin. Řešení individuálního programu dle zadání. Kontrola studia. 14. Dokončení a odevzdání programů, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.