636-0705/03 – Technické materiály ()

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
MEL37 Ing. Lucie Olejníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Směry vývoje nových materiálů a speciálních technologií. Hodnocení materiálů z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Konstrukční oceli s vyššími užitnými vlastnostmi. Korozivzdorné a žáruvzdorné materiály. Žárupevné materiály. Neželezné kovy. Rychlá solidifikace, kovová skla. Technická keramika. Nanokrystalické materiály. Intermetalické fáze. Kompozitní materiály.

Povinná literatura:

1. Jonšta, Z., Mazanec, K.: Nové typy technických materiálů. ES VŠB- TU Ostrava, 1999. 2. Jonšta, Z.: Vlastnosti technické keramiky a metody jejího hodnocení. Kovosil, Ostrava 1998. 3. Mazancová, E., Mazanec, K.: Technické materiály. ES VŠB- TU Ostrava, 1991. 4. Mazanec, K.: Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů. ES VŠB- TU Ostrava, 1980. 5. Mazanec, K.: Materiálově inženýrské charakteristiky vybraných typů technických materiálů. (Sylaby přednášek), ES VŠB- TU Ostrava, 1994.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Přehled technických materiálů a progresivních technologií. Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti. 2. Koncepce zvyšování mechanicko-metalurgických vlastností ocelí. 3. Nízko a středně legované oceli. 4. Vysokolegované oceli. Multifázové konstrukční oceli. 5. Podstata korozivzdornosti a žáruvzdornosti. Korozivzdorné a žáruvzdorné materiály. 6. Fyzikálně metalurgická podstata creepu, žárupevné materiály. 7. Technicky významné neželezné kovy a jejich použití. 8. Cu a její slitiny, Al a jeho slitiny. 9. Slitiny Ni, slitiny Ti. 10. Technická keramika, vlastnosti, typy. 11. Fyzikálně metalurgická podstata rychlé solidifikace. 12. Kovová skla, devitrifikace. 13. Kompozitní materiály 14. Nanokrystalické materiály. Intermetalika. Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Binární diagramy, vliv legujících prvků na modifikaci diagramu Fe – C 3. Lomová houževnatost, stanovení transitních teplot 4. Strukturně fázová analýza žárupevných ocelí, výpočet zpevnění struktury 5.-6. Strukturní rozbor vytvrditelných Al slitin 7.-8. Strukturní rozbor Ni superslitin 9.-10. Hodnocení vlastnosti řezné keramiky 11.-12. Strukturní rtg. analýza kovových skel 13. Strukurní rozbor kompozitních materiálů 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.