636-0705/03 – Engineering Materials ()

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
MEL37 Ing. Lucie Olejníčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Directions of development of new materials and special technologies. Evaluation of materials from safety and reliability point of view. Structural steels with higher manufacture quality. Stainless and refractory materials. Creep resisting materials. Non-ferrous metals. Rapid solidification, metall glass. Technical ceramics. Nanocrystalline materials. Intermetallics. Composite materials.

Compulsory literature:

1. Jonšta, Z., Mazanec, K.: Nové typy technických materiálů. ES VŠB- TU Ostrava, 1999. 2. Jonšta, Z.: Vlastnosti technické keramiky a metody jejího hodnocení. Kovosil, Ostrava 1998. 3. Mazancová, E., Mazanec, K.: Technické materiály. ES VŠB- TU Ostrava, 1991. 4. Mazanec, K.: Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů. ES VŠB- TU Ostrava, 1980. 5. Mazanec, K.: Materiálově inženýrské charakteristiky vybraných typů technických materiálů. (Sylaby přednášek), ES VŠB- TU Ostrava, 1994.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Přehled technických materiálů a progresivních technologií. Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti. 2. Koncepce zvyšování mechanicko-metalurgických vlastností ocelí. 3. Nízko a středně legované oceli. 4. Vysokolegované oceli. Multifázové konstrukční oceli. 5. Podstata korozivzdornosti a žáruvzdornosti. Korozivzdorné a žáruvzdorné materiály. 6. Fyzikálně metalurgická podstata creepu, žárupevné materiály. 7. Technicky významné neželezné kovy a jejich použití. 8. Cu a její slitiny, Al a jeho slitiny. 9. Slitiny Ni, slitiny Ti. 10. Technická keramika, vlastnosti, typy. 11. Fyzikálně metalurgická podstata rychlé solidifikace. 12. Kovová skla, devitrifikace. 13. Kompozitní materiály 14. Nanokrystalické materiály. Intermetalika. Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Binární diagramy, vliv legujících prvků na modifikaci diagramu Fe – C 3. Lomová houževnatost, stanovení transitních teplot 4. Strukturně fázová analýza žárupevných ocelí, výpočet zpevnění struktury 5.-6. Strukturní rozbor vytvrditelných Al slitin 7.-8. Strukturní rozbor Ni superslitin 9.-10. Hodnocení vlastnosti řezné keramiky 11.-12. Strukturní rtg. analýza kovových skel 13. Strukurní rozbor kompozitních materiálů 14. Zápočet

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.