636-0721/02 – Tepelné zpracování ()

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jaroslav SojkaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOJ33 prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je věnován technologii tepelného zpracování kovových materiálů, zejména ocelí, ale i litin a některých neželezných kovů. Je zaměřen na problematiku jednotlivých fází tepelného zpracování s rozlišením tepelných zpracování rovnovážných a nerovnovážných. Kromě klasických objemových tepelných zpracování je pozornost věnována i chemicko-tepelným zpracováním, resp. tepelně mechanickým zpracováním.

Povinná literatura:

P. Ryš, M. Cenek, K. Mazanec, A. Hrbek: Nauka o materiálu I/4 - Železo a jeho slitiny, ACADEMIA, Praha, 1975. Hyspecká L.: Teorie tepelného zpracování, skripta VŠB-TUO, 1975 (kapitoly - Rekrystalizace, IRA a ARA diagramy) Skočovský P., Durmis J.: Technológia tepelného spracovania kovov, ALFA- Bratislava, 1985. Jech J.: Tepelné zpracování ocelí, SNTL, 1983. Krauss G.: Steels: Heat Treatment and Processing Principles, Materials Park Ohio, USA, 1990. Eckstein H.-J.: Technologie der Wärmebehandlung von Stahl, VEB-Deutscher Verlag, Leipzig, 1976. Sedláček V. a kol.: Zotavení a rekrystalizace, ACADEMIA, Praha, 1985. Constant A., Henry G., Charbonnier J.-C.: Principes des traitements thermiques et thermomécaniques et thermochimiques des aciers, PYC Edition, Paris, 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Fyzikálně metalurgická podstata tepelného zpracování kovových materiálů; podstata ovlivnění pevnostních a technologických vlastností, rozdělení tepelných zpracování. 2. Ohřev ocelí pro tepelné zpracování, teplotní cyklus ohřevu, technologické zásady ohřevu, Biottovo kritérium, vznik pnutí při ohřevu,stanovení parametrů ohřevu těles jednoduchých geometrických tvarů. 3. Ochlazování v průběhu tepelného zpracování ocelí, diagramy IRA, ARA, rovnovážná vs nerovnovážná tepelná zpracování. 4. Žíhání ocelí, základní rozdělení, jednotlivé druhy žíhání bez překrystalizace a s překrystalizací; teplotní cykly jednotlivých způsobů žíhání, výsledné struktury a vlastnosti. 5-7. Kalení ocelí; jednotlivé druhy kalení, kalicí prostředí - charakteristiky, vliv na vlastnosti ocelí. Kalitelnost, prokalitelnost - způsoby stanovení. Využití diagramů IRA, ARA. Popouštění ocelí - podstata, teplotní cykly popouštění. Povrchové kalení. 8-9. Termochemické zpracování ocelí. Obecně platné principy - disociace, adsorpce, absorbce, difuze. Zakladní reakce při cementaci, technologické postupy, tepelné zpracování, výsledné vlastnosti. Nitridace - základní reakce, technologie, vlastnosti. Nitrocementace. Difuzní pokovování. 10. Termomechanické tepelné zpracování. Podstata, základní technologické postupy, konečné vlastnosti. 11. Tepelná zpracování speciálních ocelí. Tepelná zpracování nerezavějících ocelí - austenitické oceli, martenzitické oceli. Martenzitické vytvrditelné oceli. 12. Tepelné zpracování neželezných kovů. Změny vlastností legováním a následným tepelným zpracováním. Princip vytvrzování neželezných kovů. Stárnutí. 13. Tepelné zpracování litin. Uhlík v litinách. Krystalizace litin. Bílé a šedé litiny. Tepelná zpracování bílých a grafitických litin. Temperovaná litina Tvrzená litina. Tvárná litina. 14. Závěr, shrnutí významu tepelného zpracování kovových materiálů. Cvičení: 1. Seznámení s náplní cvičení, odbornou literaturou, bezpečností práce. 2. Základní charakteristiky tepelných zpracování, vliv materiálu, rovnovážná - nerovnovážná tepelná zpracování. 3. Ohřev ocelí - hlavní zásady ohřevu, stanovení základních charakteristik ohřevu. 4-5. Prokalitelnost ocelí - základní pojmy, hlavní způsoby stanovení prokalitelnosti - experimentálně - U -křivky, Jominyho zkouška; výpočtem. 6-7. Využití diagramů IRA a ARA v praxi tepelného zpracování, příklady diagramů pro uhlíkové, nízko a středně legované oceli; práce s diagramy, určení kritických rychlostí ochlazování, odhad mikrostruktury aj. 8-9. Konstrukce ARA diagramů oceli - způsoby získání ARA diagramů, princip dilatometrických měření, ochlazovací křivky, využití strukturního rozboru. 10-11. Chemicko tepelné zpracování - cementace, rovnováha v systémech CO/CO2, CH4/H2, tepelné zpracování po cementaci. 12-13. Komplexní návrh tepelného zpracování součástí daných rozměrů z materiálu dané jakosti s cílem dosáhnout zadaných vlastností. 14. Zhodnocení cvičení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.