636-0723/02 – Special Testing Methods (SZM)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Classification and methods of testing of electrical magnetical, thermical and mechanical properties. Utilization those properties for structure determination. Measurement of Young˘s modulus. Dilatometry. Measurements of special mechanics properties of plate, wire, glasses and others special materials. European standards of mechanical testing.

Compulsory literature:

1. Čížek, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I, II, III, Skripta VŠB, 1991. 2. Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL, Bratislava, 1985

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Speciální krystalografie, Princip stereografické projekce. 2. Určování orientace monokrystalu (Laueho metoda). 3.-4. Základní mechanické zkoušky (vliv teploty, druhy zkušebních tyčí, instrumentované kladivo). 5.-6. Zkoušky lomové mechaniky. 7. Stanovování anisotropie a exponentu zpevnění u plechů. 8. Zkoušky tečení. 9. Zkoušky únavy. 10. Technologické zkoušky. 11. Určování modulu pružnosti. 12.-13. Principy měření fyzikálních veličin. (elektrické, magnetické a tepelné). 14. Opotřebení povrchu. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Speciální krystalografie, Princip stereografické projekce- příklady, Program č.1. 2. Praktické stanovení orientace monokrystalu (Laueho metoda). Program č.2. 3.-4. Experimentální provádění základních mechanických zkoušek- využití výpočetní techniky. 5.-6. Experimentální provádění zkoušek lomové mechaniky. 7. Experimentální stanovení anisotropie a exponentu zpevnění u plechů. 8. Zkoušky tečení- Program č.2. 9. Zkoušky únavy- Program č.2. 10. Technologické zkoušky. Kontrolní test. 11. Určování modulu pružnosti - Program č.2. 12. Principy měření fyzikálních veličin. (elektrické, magnetické a tepelné)- přednesení referátů. 13. Přednesení referátů. Dilatometrie. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.