636-0723/02 – Speciální zkušební metody (SZM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá prohloubením studia základních mechanických vlastností. V další části jsou posluchači detailně seznámeni se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Důraz je kladen na samostatnou experimentální práci. Posluchači jsou rovněž seznámeni s jejich zařazením do systému řízení jakosti podle ISO a EURO norem. V závěru jsou studenti seznámení s přehledem zkoušek elektrických, magnetických a tepelných vlastností. Předmět navazuje na přírodně vědní a obecný inženýrský základ a předmět mechanické vlastnosti a zkoušení kovů.

Povinná literatura:

1. Čížek, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I, II, III, Skripta VŠB, 1991. 2. Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL, Bratislava, 1985.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Speciální krystalografie, Princip stereografické projekce. 2. Určování orientace monokrystalu (Laueho metoda). 3.-4. Základní mechanické zkoušky (vliv teploty, druhy zkušebních tyčí, instrumentované kladivo). 5.-6. Zkoušky lomové mechaniky. 7. Stanovování anisotropie a exponentu zpevnění u plechů. 8. Zkoušky tečení. 9. Zkoušky únavy. 10. Technologické zkoušky. 11. Určování modulu pružnosti. 12.-13. Principy měření fyzikálních veličin. (elektrické, magnetické a tepelné). 14. Opotřebení povrchu. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Speciální krystalografie, Princip stereografické projekce- příklady, Program č.1. 2. Praktické stanovení orientace monokrystalu (Laueho metoda). Program č.2. 3.-4. Experimentální provádění základních mechanických zkoušek- využití výpočetní techniky. 5.-6. Experimentální provádění zkoušek lomové mechaniky. 7. Experimentální stanovení anisotropie a exponentu zpevnění u plechů. 8. Zkoušky tečení- Program č.2. 9. Zkoušky únavy- Program č.2. 10. Technologické zkoušky. Kontrolní test. 11. Určování modulu pružnosti - Program č.2. 12. Principy měření fyzikálních veličin. (elektrické, magnetické a tepelné)- přednesení referátů. 13. Přednesení referátů. Dilatometrie. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku