636-0724/02 – Korozní zkoušky ()

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA20 RNDr. Marie Blahetová, Ph.D.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu korozní zkoušky je sledování, ověřování a hodnocení korozní odolnosti materiálů a výrobků, včetně jejich protikorozní ochrany podle norem a předpisů. V rámci předmětu jsou přednášeny a procvičovány základní poznatky o chemické a elektrochemické korozi, hlavní druhy a formy koroze, vnitřní a vnější činitelé koroze. Uváděny jsou způsoby protikorozní ochrany: výběr materiálu, povlaky a vrstvy, úprava prostředí, katodická ochrana, vhodná konstrukční řešení. Rozdělení metod a postupů pro zkoušení a hodnocení odolnosti proti korozi. Normované expoziční a elektrochemické zkušební metody (podle ISO, EN ASTM, ČSN). Zkoušení chemické koroze za vyšších teplot. Atmosférické korozní zkoušky. Zkoušení odolnosti materiálů proti místním druhům koroze: bodové, štěrbinové, mezikrystalové, proti koroznímu praskání a korozní únavě. Zkoušení protikorozních ochran, tloušťky a kvality vrstev a povlaků, destruktivní a nedestruktivní metody. Zkoušení vzorků a výrobků v provozních podmínkách. Monitorování korozních dějů na provozovaných zařízeních, jejich kontroly a opravy. Příklady a rozbory případů korozních poškození z praxe, prevence proti korozi.

Povinná literatura:

1. Bartoň, K., Smrček, K.: Metody zkoušení korozní odolnosti materiálů, SNTL, Praha, 1966. 2. Bartoníček, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL, Praha, 1980. 3. Černý, M. aj.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. SNTL, Praha 1984 4. Číhal, V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL-ELSEVIER, Praha, Amsterdam, 1984

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam koroze z hlediska ekonomických ztrát a nákladů na ochranu proti korozi. Důvody pro zkoušení koroze. Základní pojmy a definice, heterogenní reakce na korodujícím materiálu. 2. Chemická koroze, termodynamika, mechanismy a kinetika korozních dějů, koroze v oxidačních nebo redukčních atmosférách, v nevodivých kapalinách. Žáruvzdorné materiály. 3. Polarizační a depolarizační děje při elektrochemické korozi, spřažené reakce a výměnné proudy, Faradayovy zákony, aktivita, pasivita a transpasivita, diagramy Pourbaixe. 4. Druhy koroze a jejich výskyt podle podmínek, koroze rovnoměrná a místní, strukturně závislé druhy koroze. Koroze bodová, štěrbinová, mezikrystalová, korozní praskání a korozní únava. 5. Protikorozní ochrany, volba materiálu, korozní odolnost kovů a slitin, korozivzdorné oceli – rozdělení podle chemického složení a struktury. 6. Úprava korozního prostředí, inhibitory a stimulátory koroze, elektrochemické ochrany – katodová a anodová, vhodná konstrukční řešení. 7. Ochranné povlaky – pasivní vrstvy, konverzní povlaky, chemické a elektrochemické pokovování, plátování, vykládání, organické povlaky – nátěry plasty, pryže. 8. Zkoušení odolnosti proti korozi – normované zkoušky podle ISO, EN, ASTM, ČSN pro různé materiály a druhy koroze. Rozdělení korozních zkoušek, metod a postupů. 9. Zkoušky atmosférické koroze, korozní stanice v různých podmínkách, sledované klimatické činitelé a parametry, zrychlené laboratorní (expoziční a elektrochemické) zkoušky, 10. Sledování a hodnocení náchylnosti k chemické korozi v plynech – gravimetrická metoda, metalografická pozorování, stanovení tloušťky a defektnosti vrstev, ochranných povlaků. 11. Elektrochemické polarizační metody – potenciostatické, potenciodynamické, galvanostatické apod., stanovení korozního potenciálu a proudu, polarizační odpor, srovnání odolnosti slitin. 12. Zkoušení místních druhů koroze – bodové, štěrbinové, mezikrystalové, korozního praskání, korozní únavy; spolupůsobení mechanických vlivů - třecí koroze, eroze, tribokoroze. 13. Zkoušky protikorozních ochran – nátěry a různé povlaky, stanovení jejich tloušťky, přilnavosti, pnutí, korozní odolnosti. 14. Provozní zkoušky (in situ) a monitorování koroze, přímé a nepřímé metody, nedestruktivní zkoušky, svědečné vzorky a programy. Příklady a poučení z poškozených zařízení v praxi. Cvičení: 1. Úvodní informace o korozním zkušebnictví, seznámení s laboratorní prací, bezpečnost práce. 2. Elektrochemická koroze – základní výpočty, Faradayovy zákony. 3. Elektrodový potenciál, pH prostředí, Pourbaix diagramy (E-pH). 4. Normované korozní zkoušky, laboratorní, zrychlené, nepřímé a další. 5. Určení rychlosti koroze z množství vyloučeného vodíku při korozi s vodíkovou depolarizací. 6. Úprava prostředí, stanovení účinnosti inhibitorů koroze. 7. Stanovení tloušťky kovového povlaku snímací metodou. 8. Galvanické povlaky z různých lázní podle návodů (niklování). 9. Příprava a zkoušení ochranných nátěrů. 10. Zkoušky atmosférické koroze – zrychlené laboratorní 11. Zkoušení, bodové, štěrbinové a mezikrystalové koroze, korozního praskání 12. Filmy a video s korozní problematikou. 13. Přednesení referátů s využitím odborné literatury z oblasti koroze. 14. Zápočtové cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.