636-0726/03 – Computer Techniques Applications (VVT)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits3
Subject guarantorDr.Ing. Petr KubečkaSubject version guarantorDr.Ing. Petr Kubečka
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Possibility of using text and spreadsheet editors for writing scientific publications (theses). Working with bibliographical databases. Searching of materials properties in materials databases. Database system on the Internet. Computer aided interpretation of X-ray diffractograms. Computer programs WinTech, MTS TestWorks.

Compulsory literature:

Internet

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Úvodní cvičení: práce v síti, e-mail. 2) Tabulkové a textové editory a jejich využití při psaní odborné publikací (diplomové práce). Indexy, automatické číslování, literární odkazy, databáze publikací. 3) Práce s bibliografickými databázemi Compendex (Computer Engineering Index), Current Contents a vyhledávání literatury na internetu. 4) Hledání materiálů v databázích, volba materiálu na základě zvolených parametrů (Lexikony, ekvivalenty, Ashbyho diagramy). 5) Databáze přístupné na internetu (organické a anorganické látky, vlastnosti materiálů …) 6) Využití výpočetní techniky pro interpretaci difrakčních záznamů(vyhledávání podle polohy difrakčních linií, nejsilnějších linií, chemického složení). 7) Počítačové zpracování dat z mechanických zkoušek (program WinTech, MTS TestWorks). 8) Závěrečný test a zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 70  0
        Written exam Written test 20  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner