636-0727/02 – Normalizace a základy zkušebnictví (NZZ)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAK03 doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení posluchačů s nedílnou částí hodnocení výrobků v systému jejich toku od výrobců ke spotřebitelům a s celým komplexem bezprostředně navazujících činností na základní činnost, t.j. zkoušení jejich vlastností. Metrologie a kalibrace. Certifikace personálu, výrobků a systémů jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích. Principy hodnocení zkušeben včetně akreditace. Modulární pojetí shody v regulované i neregulované sféře obchodu. Zkušební a kalibrační postupy a jejich validace jako klíči pro jakost ve zkoušení. Nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování. Základy technické normalizace a příklady národních, regionálních a celosvětových normalizačních společností ČSNI, CEN, CENELEC a ISO.

Povinná literatura:

JAKOB,M.: Zkoušení, zkušebnictví a technická normalizace. ES VŠB-TUO, Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Téma 1. Základy zkušebnictví Vymezení pojmů: zkoušení, zkušebnictví, aprobace, akreditace, autorizace, definice jednotlivých metod zkoušení. Činnost zkušeben do roku 1980. Původní EOTC - Evropská organizace pro zkoušení a certifikace, současná EOTC - Evropská organizace pro hodnocení shody. EUROLAB, EURACHEM. Téma 2. Kalibrace a metrologie Měření. Seřizování zkušební techniky. Ověřování přímé a nepřímé. Organizace metrologie v ČR – ČMI. Téma 3. Certifikace, úvod a rozbor Certifikace systému zabezpečování jakosti. Certifikace personálu. Certifikace výrobků. Certifikace ve zkušebnách. Rozvoj certifikace v České republice. Téma 4. Zabezpečování jakosti zkušebních činností Analýza jakosti, zkušební postupy, instrukce jakosti, příručka jakosti. Inspekce jakosti. Téma 5. Akreditace ILAC – Světová organizace pro kooperaci akreditačních organizací. EA - Evropská organizace pro kooperaci akreditačních organizací. Český národní akreditační orgán: ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. Vztahy mezi českým NAO a nadnárodními orgány Téma 6. Hodnocení zkušeben Specifické podmínky činnosti zkušeben. Hodnocení zkušeben v rámci evropských přístupů. Hodnocení zkušeben v ČR. Navrhované současné hodnocení zkušeben. Téma 7. Postavení zkušeben v systému trhu. Rozdělení zkušeben ČR podle stupně a významnosti. Příklady dělení zkušeben podle jejich hodnocení. Evropské přístupy. Rozdílnosti. Odstraňování nedostatků zjištěných analýzou. Téma 8. České zkušebnictví Czecholab - Sdružení českých zkušebních organizací: SČZL, AAAO a SZV. Překážky obchodu. Technické překážky obchodu. Zkušebny jako možný zdroj technických překážek. Odstraňování technických překážek obchodu ve zkušebnách. Modernizace zkušeben. Téma 9. Modulární pojetí hodnocení shody Rozhodnutí Rady Evropského společenství o modulárním pojetí hodnocení výrobků. Značka shody podle evropských direktiv. Postupy posuzování shody ve směrnicích technické harmonizace. Moduly posuzování shody - evropský přístup. Zákon 22/97 Sb. Technické požadavky na výrobky Téma 10. Validace Úloha validace při odstraňování technických překážek obchodu Postupy validace. Schválení zkušebních postupů validací a její způsobilost. Použití referenčních materiálů v procesu validace. Úloha validace v rámci akreditací a význam koncepce validace. Vztahy validace a normalizace z pohledu mezinárodních norem. Zpracování návodů pro validační postupy v různých sektorech. Validace ve zkušebnách ČR Téma 11. Nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování. Základní pojmy. Nejistoty při zkoušení a při měření. Stanovení nejistot při chemických analýzách. Stanovení nejistot u zkoušek tahem. Stanovení nejistot u zkoušek rázem v ohybu. Hodnocení nejistot při zkouškách tvrdostí. Téma 12. MPZ – mezilaboratorní porovnávací zkoušky. Organizace MPZ a MMPZ. Pilotní pracoviště. Zajišťování referenčních materiálů. Způsoby vyhodnocování výsledků. Závěry z MPZ ve vztahu k NAO. Téma 13. Základy technické normalizace ČSNI - Český normalizační institut. ISO - Mezinárodní normalizační organizace. Evropské normalizace - CEN / CENELEC / ETSI. Téma 14. Příklady významných národních normalizačních systémů. Německá normalizace - DIN. Normalizace v USA. Přípravné období ČSNI pro legislativní harmonizaci s ES. Zhodnocení stavu legislativy k danému aktuálnímu termínu. Cvičení: 1. Práce s technickou normou 2. Porovnání rozdílu mezi normovanou činností a vlastním návrhem zkušebního postupu. 3. Výpočet nejistoty jednoduchého měření délky. 4. Výpočet nejistoty jednoduchého zkušebního postupu. 5. Popis významných prvků činnosti skutečně fungující výrobní zkušebny po její prohlídce. 6. Zhodnocení materiálů popisujících prvky zabezpečení jakosti uvedené zkušebny. 7. Návrh na zlepšení činnosti této zkušebny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.