636-0728/02 – Defektoskopie (Def)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Prezentovat fyzikální základy metod zkoušení při použití ve zkoušení materiálu. V návaznosti na výklad principů zkušební metody předvést příklady použití konkrétní metody zkoušení v hutní výrobě a kovovýrobě. Nastínit základní předpoklady aplikace metody zkoušení, míru znalostí, vědomostí a dovedností zkušebního personálu, přístrojového vybavení, kalibrace a standardizace metody zkoušení, a záznam výsledků zkoušení.

Povinná literatura:

1. SNT-TC-1A, vyd. 1996 (osnovy) 2. Veles,P.: Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů, ALFA/SNTL, Bratislava 1985 3. Elbel a kol.: Vady odlitků ze slitin železa, MATECS Brno 1992 4. Studijní příručky pro Level III pro RT,MT,UT, PT, ET, LT, NRT; ASNT 5. NDT Handbooks díl 1(LT), 2(PT), 3(RT), 4(ET), 5 (AET), 6(MT), 7(UT), 8 (VT). 6. ASTM E 1316/97b: Standardní terminologie pro nedestruktivní zkoušení

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - zkoušení vizuální - zkoušení radiografické, neutron. radiografie - zkoušení elektromagnetické (magnetické práškové a vířivými proudy) - zkoušení ultrazvukové - zkoušení penetrační - zkoušení akustickou emisí - zkoušení těsnosti (bublinkani, změnami tlaku a heliovým hledačem netěsností) - zkoušení infračerveným záření, a další metody NDT Pro každou z výše uvedených metod bude uvedeno: 1. Rozsah použitelnosti metody zkoušení 2. Souvisicí a použité dokumenty a standardy. 3. Kvalifikace personálu 4. Pro jaké materiály, výrobky, tloušťky,typy svarů nebo zkušební objemy je konkrétní metoda zkoušení použitelná. 5. Z jakého povrchu, s jakým stavem/úpravou povrchu, evt. přes jaké vazební prostředí materiál zkoušet. 6. Zařazení zkoušení (kdy), v jakém rozsahu se zkouší, jakým směrem nebo úhlem skenování. 7. Zkušební metoda, způsob nebo technika zkoušení, zkušební zařízení: (přistroj - sondy – frekvence/rozměry čidla nebo měniče - úhel/ resp. typ vlnění). 8. Speciální zařízení (v případě potřeby) – jakou rychlostí se zkouší. 9. Popis kalibrace zkušebního systému/zařízení před a během zkoušení, (měrka, způsob - technika kalibrace, kalibrační vada - reflektor, jaký druh záznamu o kalibraci se připravuje a jak se pořizuje). 10. Posuzování a hodnocení indikací, jaké jsou normy přípustnosti indikací nebo vad. 11. Data, která nutno zaznamenávat, náčrtek indikací, protokol o zkoušení. 12. Čištění po zkoušce (v případě potřeby). 13. Poznámky. Cvičení: - Zkoušení vizuální: Jaegrův test, Ishiharův test. Měřicí lupa, posuvné měřidlo, mikrometr. Metody matematicko-statistické analýzy. Zpracování výsledků měření, ruční čárkovací metoda, kalkulačka, PC. - Zkoušení radiografické, neutron. radiografie: Zpracování radiografických filmů. Negatoskop k prohlížení radiogramů. Standardní vzorové radiogramy svarů, odlitků. - Zkoušení elektromagnetické (magnetické práškové a vířivými proudy): Magnetizační jha, magnetické prášky, usazovací nádobka, Bertholdova a koláčová měrka. Referenční fotografie magnetopráškových indikací vad železných odlitků dle ASTM E 125-63, fotografie v ASTM E 709. - Zkoušení ultrazvukové: Ultrazvukový defektoskop, přímá a úhlová sondy. Měrka K1 a K2. - Zkoušení penetrační: Penetrační rodina, Al blok. - Zkoušení akustickou emisí: Jen na záznamu indikací akustické emise. - Zkoušení těsnosti (bublinkani, změnami tlaku a heliovým hledačem netěsností): Exkurze na pracovišti (vakuový box, heliový hledač netěsností (čichač). - Zkoušení infračerveným zářením, a další metody NDT: Jen na prospektech a fotografiích (tepl. kamera) Provádění měření tloušťky ultrazvukovými tloušťkoměry.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku