636-0804/01 – Materiály pro náročné technické aplikace (MNTA)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 11+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-klasifikovat různé typy uhlíkových ocelí, včetně jejich aplikac; -doporučovat vhodné zpracování pro řízené ovládání rozpadových produktů austenitu; -navrhovat různé typy ocelí pro automobilový průmysl, včetně vysokomanganových slitin, které lze aplikovat i pro kryogenní teploty a rotující komponenty; -rozhodovat o aplikaci martensitických vytvrditelných ocelí, pružinových ocelí, otěruvzdorných ocelí; -vybrat pro konkrétní technické nasazení vhodný typ ocelích pro nízké teploty; -formulovat principy korozivzdorných, žáropevných a žáruvzdorných kovových materiálů, ocelí se zvláštními fyzikálními nebo magnetickými vlastnostmi; -porovnávat základní typy litých ocelí; -zhodnotit vhodnost použití slitin neželezných kovů a kovů s vysokou teplotou tavení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výběr materiálů podle použití, hodnocení provozní bezpečnosti a spolehlivost. Hodnocení odolnosti materiálů proti křehkému porušení.Konstrukční oceli na svařované konstrukce, oceli se zvýšenou mezí kluzu,oceli odolné vůči vodíkové křehkosti, materiály pro automobilový průmysl, materiály pro uskladňování vodíku, strukturně metalurgické charakteristiky. Podstata korozní odolnosti a žáruvzdornosti, korozivzdorné a žáruvzdorné materiály, strukturně metalurgické charakteristiky. Princip creepu, žárupevné materiály a jejich praktické aplikace. Vysokopevné a vytvrditelné oceli. Technicky významné neželezné kovy, struktura a její vztah k vlastnostem, praktické aplikace.

Povinná literatura:

[1] Mazancová, E.: Materiály pro náročné tehcnické aplikace. E- learning, 2009, 75 s. [2] Mazancová, E., Friedrich, Z.: Technické materiály I - kovové materiály. E- learning, 2010, 145 s. [3] Mazancová, E., Mazanec, K.: Technické materiály, ES VŠB-TU Ostrava, 1991.

Doporučená literatura:

[1] Mazanec, K.: Materiálově inženýrské charakteristiky vybraných typů progresivních materiálů, ES VŠB-TU Ostrava, 1999. [2] Hernas, A. et al.: Žárupevné oceli a slitiny.ZUSI-Žilina, 2002 [3] Mazancová, E.: Nové typy materiálů pro automobilový průmysl-fyzikálně inženýrské vlastnosti vysokopevných materiálů legovaných mangánem a slitin hydridů kovů pro uskladnění vodíku. Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 testy

E-learning

ano

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Rozpadové produkty austenitu (rekonstruktivní a displacivní přeměna), jejich vzájemné vztahy a možnosti řízeného ovládání - část 1. - Rozpadové produkty austenitu (rekonstruktivní a displacivní přeměna), jejich vzájemné vztahy a možnosti řízeného ovládání - část 2. - Oceli pro automobilový průmysl (IF, DP, HSLA, BS, TRIP, multifázové) - jejich vlastnosti a principy zpracování. - Vysokomanganové materiály (slitiny TWIP a TRIPLEX), včetně Hadfieldovy oceli, jejich fyzikálně metalurgická podstata, vlastnosti a využití. - Martensiticky vytvrditelné oceli (Maraging) - vlastnosti, principy zpracování a aplikace. - Korozivzdorné oceli - feritické, austenitické, duplexní, martensitické a disperzně zpevněné. Jejich fyzikálně metalurgická podstata, vlastnosti, principy zpracování a jejich aplikace. - Uhlíkové žáropevné oceli, nízkolegované a vysokolegované žáropevné oceli, jejich zpracování a aplikační možnosti. - Niklové slitiny typu Monel, se specifickými fyzikál. vlastnostmi a vysokopevné. Zpevnění Ni- slitin, stabilita fází detekovaných v superslitinách, modifikace vlastností hranic zrn, zpracování daných slitin a jejich aplikace. - Slitiny Cu, jejich zpracování a aplikační možnosti. - Slitiny Al, jejich zpracování a aplikační možnoti. - Slitiny Mg, jejich zpracování a aplikace. - Slitiny Ti, jejich zpracování a aplikace. - Slitiny Zr, jejich zracování včetně aplikace. - Masteriály s vysokou teplotou tavení a jejich technické použití. Materiály pro skladování vodíku. Cvičení - Úvodní cvičení a seznámení s náplní. - Fázové a strukturní složení ocelí a litin. - Kvantitativní hodnocení pomocí základních stereologických metod. Hodnocení čistoty, velikosti zrna a procentuálního obsahu přítomých fází na vybraných typech ocelí. - Působení škodlivých příměsí, kvantitativní hodnocení, mikrofraktografické charakteristiky včetně vyhodnocování reálných lomových ploch a mikrostrukturní hodnocení. - Struktura a vlastnosti vybraných konstrukčních ocelí a ocelí legovaných. Využití IRA a ARA diagramů. - Studium mikrostruktury horního bainitu ve srovnání s acikulárním feritem, granulárního bainitu a vysokomanganových materiálů. - Mikrolegované a nízkolegované oceli, nekonvenčně zpracované materiály. - Hodnocení vybraných typů ocelí pomocí ŘEM s EDAX. - Písemka. - Vysokolegované speciální oceli. Mikrostruktura a vlastnosti korozivzdorných ocelí (martensitických, duplexních, austenitických a feritických). - Manganové oceli, žáropevné a žáruvzdorné oceli. - Vlastnosti a struktury vybraných typů slitin (Cu, Al, Mg). - Vlastnosti a struktury vybraných typů slitin (Ni a Ti). - Krátký test. Vyhodnocení cvičení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní