636-0806/01 – Vybrané kapitoly z tepelného zpracování (VKTZ)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-analyzovat základní typy TZ a fázových přeměn v ocelích; - vysvětlit vliv deformace austenitu na výslednou mikrostrukturu; - klasifikovat tepelná zpracování různých typů nástrojových ocelí; - interpretovat princip kalícího a deformačního stárnutí nízkouhlíkových ocelí; - diskutovat o nekonvenčních variantách tepelného zpracování; - posoudit vhodnost zpracování laserem, plasmou nebo elektroohřevem; - shrnout podstatu stárnutí Al-slitin, a tep. zprac. Ti, Mg a Ni slitin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Anotace: Na přehled základních typů tepelného zpracování (TZ) budou navazovat vybrané, nejperspektivnější oblasti TZ a budou analyzovány jejich fyzikálně- metalurgické principy (např. ausferit, dvoufázové oceli, multifázové struktury, TRIP efekt při TZ atp.).Dále budou diskutovány podmínky stability a nestability struktur, které se vyskytují u moderních typů povrchového zpracování kovových materiálů ( např. elektroohřev, laserová a plazmová expozice, chemicko-tepelného zpracování). Nedílnou součástí budou také způsoby TZ neželezných kovů (Al, Cu, Ti, Mg, Ni a parametry procesu jejich stárnutí). Moderní technologie TZ umožňují dosahovat velice nadějných mechanicko- metalurgických vlastností za ekonomicky výhodných podmínek a rovněž příznivé energetické náročnosti.

Povinná literatura:

[1] Mazancová, Mazanec : Moderní metody tep. zprac. ES VŠB, Ostrava 1987. [2] Píšek, Cenek, Jeníček : Nauka o materiálu I/3, Praha, Academia, 1973 [3] Mazancová, E., Friedrich, Z.: Technické materiály I - kovové materiály(kapitola 1. a část kap. 2). E-learning, 2010, 145 s.

Doporučená literatura:

[1] Mazanec, K.: Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů, skripta VŠB, Ostrava, 1987 [2] Pluhař a kol. : Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha 1987. [3] Píšek, Cenek, Jeníček : Nauka o materiálu I/3, Praha, Academia, 1973 [4] Hyspecká, L.: Teorie tep. zpracování. ES VŠB, Ostrava 1975(část „rekrystalizace“).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky • Souhrn základních typů TZ. Fázové předměty v ocelích. Modifikace struktury při ohřevu. • Vliv výchozí struktury oceli. Vliv deformace austenitu na výslednou mikrostrukturu. Vliv velikosti zrna a chemického složení. • Různé způsoby žíhání ocelí, včetně rekrystalizačního žíhání a žíhání na odstranění pnutí. • Interkritické žíhání. • Kalící a deformační stárnutí nízkouhlíkových ocelí. • Kalení, vliv teploty a způsobu ochlazování. • Hodnocení prokalitelností ocelí. Popuštění. Fyzikální podstata popouštěcí křehkosti (nízkoteplotní a vysokoteplotní). • Rozpouštěcí žíhání a precipitační vytvrzování. • Nekonvenční varianty tep. zpracování I • Nekonvenční varianty tep. zpracování II • Tepelné zpracování různých typů nástrojových ocelí. • Povrchové zpracování (laser, plasma, elektroohřev).• • Stárnutí Al-slitin. Tepelné zpracování Ti, Cu, Al, Mg, Ni-slitin atp. Cvičení: • Úvodní cvičení – náplň cvičení, literatura, bezpečnost práce • IRA a ARA diagramy – využití a vliv konstituce • Hodnocení úrovně prokalitelnosti – Jominiho zkouška • Horní a dolní bainit – M/A složka • Interktirické žíhání • Sekundární vytvrzování – technických význam přísad • Varianty mikrostruktury feritu (ATF, IDF, AF) a podmínky jejich vzniku • Tepelné zpracování v návaznosti na rozvoj vodíkové křehkosti • Příklady technologie TZ konstrukčních ocelí a materiálů pro energetiku • TZ austenitických ocelí, včetně Hadfieldovy oceli • Kontrolní písemka • Ni-superslitiny, slitiny Cu - mikrostruktury • Mikrostruktura slitin Al, Mg a Ti • krátký test, zhodnocení cvičení a zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní
2009/2010 letní