636-0807/01 – Speciální zkušební metody (SZM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Matocha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
MAT03 prof. Ing. Karel Matocha, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

prohloubení pochopení pojmů vybraných fyzikálních, mechanických a nedestruktivních vlastností prohloubení pochopení principů základních fyzikálních, mechanických a nedestruktivních zkoušek seznámení se příslušnými normami EU a ISO vybraných fyzikálních, mechanických a nedestruktivních zkoušek syntéza aplikace fyzikálních, mechanických a nedestruktivních zkoušek v technické praxi hodnocení výsledků zkoušek

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá prohloubením studia základních mechanických vlastností. V této části jsou posluchači detailně seznámeni se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Důraz je kladen na samostatnou experimentální práci. Dále jsou studenti seznámení s přehledem zkoušek elektrických, magnetických a tepelných vlastností. V poslední části je podán přehled nedestruktivních zkoušek. Předmět navazuje na přírodně vědní a obecný inženýrský základ.

Povinná literatura:

[1] HOLZMANN, Miroslav- KLESNIL, Mirko: Křehký a únavový lom materiálů a konstrukcí. 1. vydání. Praha, SNTL, 1972. 208s. [2] JONŠTA, Zdeněk a kolektiv: Žárupevné oceli a slitiny. 1. vydání. Žilina, ZUSI, 2002, 392s., ISBN: 80-968605-6-9. [3] VLK, Miloš-FLORIAN, Zdeněk: Mezní stavy a spolehlivost. VÚT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Brno 2007.

Doporučená literatura:

[1] KUNZ, Ludvík: Experimentální stanovení únavových charakteristik materiálů. 1. Vydání. Žilinská univerzita v Žilině, 2003, 81s., ISBN 80-8070-069-9. [2] STRNADEL, Bohumír: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. 1. vydání. VŠB TU- Ostrava, 1998, 334s. [3] KLESNIL, Mirko-LUKÁŠ, Petr: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání. 1. vydání. ACADEMIA Praha 1975, 224s. [4] KUNZ, Jiří: Aplikovaná mechanika kontinua II. Základy lomové mechaniky. 1. vydání. Praha, ČVUT Praha, 1991, 110s. [5] MATOCHA, Karel: Hodnocení mechanických vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračních testů. 1. Vydání. Ostrava, VŠB –TU Ostrava, 2010, 73s., ISBN 978-80-248-2223-5. [6] KOPEC, Bernard a kolektiv: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. 1. Vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2008, 570s., ISBN 978-80-7204-591-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Význam zkoušení materiálů. Vlastnosti materiálů. Přehled a rozdělení vybraných speciálních zkušebních metod. - Popis stavu napjatosti v izotropních tělesech, homogenní skluz. - Základy křehkolomového chování materiálů (lom v ideálním tělese a v tělese s trhlinou, kritéria křehkého porušení, teplota přechodu křehký-houževnatý stav, přehled dislokačních teorií vzniku zárodků mikrotrhlin. - Mezní stav křehkého porušení, vliv vnitřních a vnějších faktorů na křehký lom, metody stanovení náchylnosti ke křehkému porušení. - Lomová mechanika (LM), koncepce LM, definice veličin LM, LLM, veličiny K, G, experimentální metody stanovení veličin LLM. Elastoplastická lomová mechanika (EPLM). Instrumentované kladivo. - Stanovení únavových vlastností kovů. - Tečení kovů, křivky tečení, podstata tečení kovů, parametrické vyjádření procesu tečení, vznik trhlin při tečení, lom při tečení. - Základy zkoušení elastických materiálů.Základy zkoušení plastických hmot. Základy zkoušení kompozitních materiálů. - Studium základních fyzikálních vlastností (elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti). - Nedestruktivní zkoušky.(Zkoušení vizuální. Zkoušení radiografické- neutronová radiografie. Zkoušení elektromagnetické (magnetické práškové a vířivými proudy). Zkoušení ultrazvukové- Ultrazvukový defektoskop, přímá a úhlová sondy. Měrka K1 a K2. Zkoušení penetrační. Zkoušení akustickou emisí. Zkoušení těsnosti (bublinkani, změnami tlaku a heliovým hledačem netěsností). Zkoušení infračerveným zářením, a další metody NDT. Provádění měření tloušťky ultrazvukovými tloušťkoměry. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. 2. Výpočet elastických vlastností, stanovení modulu pružnosti materiálů. 3.-4. Experimentální provádění zkoušek lomové mechaniky. 5.-6. Hodnocení únavy a zkoušek tečení. 7. Experimentální stanovení anisotropie a exponentu zpevnění u plechů. 8.- 10. Principy měření fyzikálních veličin. (elektrické, magnetické a tepelné)- přednesení referátů. 11.-13. Provedení nedestruktivních zkoušek. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní