636-0809/01 – Lomová mechanika (LM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni použít lomovou mechaniku k popisu praktických příkladů konstrukce nových zařízení a k analýze lomů, které nastaly v průmyslu. Všechny informace, podané studentům, jsou založeny na amerických a evropských učebnicích, stejně jako praktické příklady.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Historie lomové mechaniky, obecné základy teorie pevnosti a deformace, energetický a napěťový přístup k řešení problematiky lomu. Zkouška lomové houževnatosti, standardní přístup k řešení problematiky lomů, výpočet faktoru intensity napětí K pro různé trhliny a geometrie trhlin. Praktická lomová mechanika u kovů, kompozitů, plastů a technické keramiky. Aplikace lomové mechaniky při řešení růstu trhlin únavovým mechanismem, mechanismem korozního prskání pod napětím a mechanismem vodíkového zkřehnutí.Fraktografie jako součást řešení vzniku lomů za různých praktických podmínek.

Povinná literatura:

[1] Kunz J., Aplikovaná lomová mechanika. ČVUT Praha, Česká technika, 2005, 272 s. [2] Strnadel, B., Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostravské tiskárny, 1998, 334 s.

Doporučená literatura:

[1] Kučera J. Stručný úvod do mechaniky lomu. Část 1. Vruby a trhliny. Nestabilní lom. Část 2 Únava materiálu. FS VŠB Ostrava. 1993, 180 s. [2] Pokluda J. aj. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. PC-DIR, Brno, 1994, 385 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Historie lomové mechaniky 2. Shrnutí základních principů a pojmů 3. Mechanismy lomu a růstu trhlin 4. Elastické napěťové pole na čele trhliny 5. Plastická zóna u čela trhliny 6. Energetický přístup 7. Lomová houževnatost za podmínek rovinného napětí 8. Dynamika lomu a zastavení trhliny 9. Tranzitní chování kovových materiálů 10. Elastoplastický lom 11. Šíření únavových trhlin 12. Šíření trhlin při korozním praskání pod napětím a vodíkovém zkřehnutí 13. Výpočet kritické velikosti vady a hodnocení životnosti konstrukcí 14. Katastrofické lomy v technické praxi Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Příklady z oboru pružnosti a pevnosti – výpočet lokálních napětí 3. Příklady z oboru lomové mechaniky – výpočet kritického faktoru intensity napětí u jednoduchých trhlin 4. Výpočet kritického faktoru intenzity napětí u reálných výrobků 5. Výpočet kritické velikosti vady eliptického tvaru 6. Výpočet a měření lomové houževnatosti 7. Výpočet a měření Parisova vztahu při hodnocení únavy 8. Metody lomové mechaniky při sledování pomalého růstu trhlin 9. Cvičení a testy znalosti lomové mechaniky 10. Predikce životnosti v rámci jaderné energetiky 11. Predikce životnosti v letecké technice 12. Hodnocení životnosti velkých konstrukčních celků 13. Praktické řešení průmyslových případů lomů 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní