636-0816/01 – Spojování materiálů a obrábění (SMaO)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB014 Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat princip spojování materiálů. Charakterizovat rozebiratelné a nerozebiratelné spoje. - Objasnit nové postupy spojování materiálů - svařování, pájení, lepení, mechanické spoje a speciální metody spojování. - Popsat metody svařoování matetriálů. - Definovat svařitelnost materiálů. - Charakterizovat strukturu a vlastnostisvarového spoje - svarový kpov, tepelně ovlivněná zóna. Hodnocení vad svarového spoje. - Objasnit volbu a užití spoje. Popsat kritéria pro výběr technologií spojování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

· Fázové diagramy a jejich využití při spojování materiálů · Hodnocení svařitelnosti a metody jejího stanovení · Ruční obloukové svařování a metodika jejího provádění · Svařování pod tavidlem a způsoby jejího použití · Elektrostruskové svařování a způsoby provedení · Metody navařování austenitické nerezavějící vystýlky · Způsoby tepelného zpracování svarových spojů po svařování nebo navařování · Hodnocení defektnosti svarových spojů a způsob vyhodnocení · Letování jako varianta spojování materiálu za tepla · Metody obrábění kovových povrchů · Vliv jednotlivých parametrů obrábění na kvalitu hotového povrchu a velikost vneseného pnutí.

Povinná literatura:

- Koukal, J., Schwarz, D.: Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a pro výuku svařování na vysokých školách. ČSU, Ostrava, 2009, 240 s. - Bilík, O.: Obrábění II, 1. Díl. Fyzikálně mechanické zákonitosti procesu obrábění. VŠB-TU Ostrava, 1994, 139 s.

Doporučená literatura:

- Koukal, J.: Svařování ocelových konstrukcí. ČAOK, Ostrava, 2010, 159 s. - Foldyna, V. a kol. : Materiály a jejich svařitelnost, Ostrava, 1999, 296 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

fwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky - Úvod do předmětu. Princip mechanického obrábění, metody. - Parametry ovlivňující mechanické obrábění a jejich vliv na kvalitu povrchu. - Princip spojování materiálů, rozebíratelné (šroubový spoj, klínový spoj, apod.). a nerozebíratelné spoje (svařování, pájení apod.) – přehled, příklady. - Tavné svařování. Fyzikální základ procesu. Podstata elektrického oblouku. Tavení a přenos kovu elektrody v oblouku. - Struktura a vlastnosti svarového spoje – svarový kov, tepelně ovlivněná oblast, metalurgické defekty. - Kovářské svařování, svařování plamenové, obloukové svařování – principy, příklady použití. - Elektrostruskové svařování, odporové svařování, svařování laserem – principy, použití. - Metalurgické faktory determinující jakost svarových spojů, zkoušky svařitelnosti, řezání kyslíkem. - Tepelné zpracování ocelí před svařováním, během svařování a tepelné zpracování svařenců. - Kontrola svarových spojů, chyby v návarech a spojích a jejich klasifikace dle ISO normy. - Měkké a tvrdé pájení – principy, použití. Principy lepení, zkoušky lepidel a lepených spojů, poruchy lepených spojů. - Degradace vlastností spojů (výrobní, provozní). Přístup k expertizám příčin porušení spojů a svařovaných konstrukcí při haváriích. Cvičení - Úvodní cvičení. Princip spojování materiálů. - Rozebíratelné spoje – šroubové, klínové, apod. - Nerozebíratelné spoje – svařování, pájení, lepení – příklady. - Hodnocení makrostrukturních charakteristik svarových spojů. - Hodnocení mikrostrukturních charakteristik svarových spojů. - Kontrola svarových spojů, chyby svarových spojů a jejich hodnocení dle ISO normy. - Kontrola svařitelnosti ocelí – uhlíkový ekvivalent, náchylnost ocelí k tvorbě trhlin, výpočet teplot a časů počátku difúzních přeměn. - Tepelné zpracování ocelí před, během a po tepelném zpracování. - Degradační mechanizmy svarových spojů a volba vhodných opatření pro jejich zamezení. - Odevzdání zadaných programů. Závěrečný test. - Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2009/2010 zimní