636-0820/01 – Speciální materiály (SM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Objasnit principy progresivních technologií zvyšující užitné vlastnosti technických materiálů. - Objasnit principy rychlé solidifikace a vzniku amorfních kovů. - Zhodnotit vztahy mezi mikro a nanotechnologiemi, vysvětlit procesy přípravy nanomateriálů a jejich základní mechanické vlastnosti. - Objasnit principy materiálů pro práci za vysokých teplot-niklové superslitiny. - Objasnit materiálové charakteristiky inteligentních materiálů. - Charakterizovat magnetické materiály, jejich druhy, magnetizační křivky a použití. - Porovnat vlastnosti polymerních materiálů. - Charakterizovat výrobu, vlastnosti a metodiky zkoušení materiálů na bázi makromolekulárních látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obecný přehled speciálních materiálů. Rychlá solidifikace, strukturně metalurgické charakteristiky. Kovová skla, mechanické, korozní, magnetické vlastnosti. Devitrifikace. Nanokrystalické materiály, fyzikální a mechanické vlastnosti. Mechanické legování, fyzikálně metalurgické principy procesu. Oxidicky disperzně zpevněné slitiny.Oceli a slitiny na bázi Ni pro práci za vysokých teplot. Intermetalika, mikrostrukturní charakteristiky. Supravodiče, nízko a vysokoteplotní supravodiče. Tvrdé a měkké magnety. Polymerní materiály, vlastnosti a degradace.

Povinná literatura:

[1] Hernas, A., Jonšta, Z., et al.: Žárupevné oceli a slitiny. VŠB-TU Ostrava, 2009, 392 s. [2] Mazancová, E., Mazanec,K.: Technické materiály, VŠB-TU Ostrava,1991,120 s. [3] Jonšta,Z.: Studijní opora k předmětu,2012,121 s.

Doporučená literatura:

[1] Machek, V., Sodomka, J. : Polymery a kompozity s polymerní matricí. 4. část, Nauka o materiálu, Praha, Nakladatelství ČVUT, 2008. [2] Mazanec, K.: Inteligentní materiály. Sylaby přednášek, VŠB TU Ostrava, 1998. [3] Buchar, J., Voldřich, J.: Terminální balistika. Academia Praha,2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

E-learning Technické materiály II

Další požadavky na studenta

Odevzdání programů 1 - 3.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Úvod – obecný přehled speciálních materiálů a příklady jejich praktického použití. - Rychlá solidifikace, fyzikálně metalurgické charakteristiky. - Amorfní slitiny, technologie přípravy, mechanické korozní a magnetické vlastnosti. Devitrifikace. - Nanokrystalické materiály, základní hodnocení fyzikálních a chemických charakteristik, základní strukturní charakteristiky. -Technika přípravy nanokrystalických materiálů, mechanické vlastnosti, multifunkční materiály. - Intermetalika, mikrostrukturní charakteristiky, fyzikální a mechanické vlastnosti, typy technicky významných intermetalik. - Technicko-technologické aspekty mechanického legování, základní technologické parametry procesu, fyzikálně metalurgické charakteristiky, oxidicky disperzně zpevněné slitiny. - Magnetické materiály, fyzikální podstata, tvrdé a měkké magnety. - Supravodiče, fyzikální parametry technologie výroby a použití supravodičů. Nízko a vysokoteplotní supravodivé materiály. Degradace. - Superplastické materiály, typy superplasticity a její fyzikálně metalurgické charakteristiky, mikrostruktura. - Polymerní materiály, viskozně elastické vlastnosti-modely. Fyzikální vlastnosti reálných polymerů. Elektrické vlastnosti. - Plniva a jejich vliv na mechanické vlastnosti polymerů. - Únavové procesy a antidegradanty pro polymery. Cvičení: - Úvod – seznámení s náplní cvičení, podmínky udělení zápočtu, zadání témat semestrální práce. - Přehled speciálních materiálů a příklady jejich praktického použití. - Devitrifikace amorfních slitin. Program č. 1. - Nanokrystalické materiály. Strukturně fázová analýza frikčních materiálů pro brzdné systémy automobilů. Program č. 2. - Materiály vyráběné práškovou metalurgií. Hodnocení zrnitosti prášků. - Intermetalika. Strukturně fázová analýza intermetalik. - Magnetické materiály. Strukturně fázová analýza trafo plechů. - Polymerní materiály. Stanovení koeficientu tepelné roztažnosti polymerních materiálů. Program č. 3. - Stanovení Youngova modulu a Poissonova čísla metodou ESPI. - Exkurze. - Prezentace semestrálních prací. - Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 21 3
                Projekt Projekt 30  21 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní