636-0821/01 – Úvod do expertizní činnosti (ÚEČ)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti dostanou k dispozici představu o řešení různých průmyslových problémů, spojených s porušením konstrukcí budov a strojírenských součástí a celků. K tomu získají základní informace o lomové mechanice, defektoskopii a o zkoušení materiálů. Na základě těchto informací budou schopni vlastního návrhu řešení a reálného přístupu k otázkám spoleným s haváriemi a porušením konstrukčních celků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět soustřeďuje ve své osnově způsob chování magisterských odborníků při posuzování a analýze problému, které souvisí s poškozením či havárií materiálu a v souvislosti s tím i havárií konstrukčního či stavebního celku. V rámci předmětu budou posluchači seznámeni s teoretickými základy lomové mechaniky, defektoskopie a zkoušení materiálu a s dalšími základy předmětů, které přicházejí s problematikou do styku. Podrobně budou posluchači seznámeni s několika příklady, které se skutečně udály v průběhu posledního století a postupně budou informováni o vývoji případu a o jeho úspěšném řešení.

Povinná literatura:

VODÁREK, V. Úvod do expertizní činnosti. Studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. STRNADEL, B. Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostrava: Ostravské tiskárny a.s., 1998. ASM Handbook. Volume 11. Failure Analysis and Prevention.US: ASM International, 2003.

Doporučená literatura:

ASHBY, M.F. and D.R.H. JONES. Engineering materials 2, Second Edition, Oxford: Butterworth – Heinemann, 1998. ISBN 0 7506 4019 7. Metals Handbook. Volume 10. Failure Analysis and Prevention. Engineering Aspects of Failure Analysis and Failure Analysis. Eight Edition, US: American Society for Metals, 1975.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

fwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Charakteristika expertízních činností 2. Základy aplikované mechaniky 3. Základy návrhu materiálu 4. Základy lomové mechaniky 5. Základy koroze a korozního inženýrství 6. Schema postupu při řešení materiálových problémů ve strojírenství a stavebnictví 7. Analýza praktických příkladů 8. Analýza praktických příkladů 9. Shrnutí řešení všech uvedených příkladů a nalezení jednotného postupu Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Strukturní a fázové analýzy 3. Posuzování vadného svarového spoje 4. Hodnocení vlivu korozních podmínek 5. Lomová analýza 6. Úloha aplikované mechaniky 7. Úloha materiálového designu 8. Postup při řešení praktického příkladu 9. Závěr cvičení a udělení zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2009/2010 letní