636-0826/01 – Zkoušení materiálu (ZkMat)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity7
Garant předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
SAM093 Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

pochopení pojmů základních mechanických vlastností pochopení principů základních mechanických zkoušek seznámení se příslušnými normami EU a ISO základních mechanických zkoušek aplikace základních mechanických zkoušek v technické praxi analýza výsledků zkoušek

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na přírodně vědní a obecný inženýrský základ. Cílem předmětu je studium základních mechanických vlastností, jejich vztah ke struktuře a zpracování materiálu. K tomuto účelu jsou posluchači seznámeni se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Posluchači jsou rovněž seznámeni s jejich zařazením do systému řízení jakosti podle ISO a EURO norem.

Povinná literatura:

1. Jandoš, F.,Říman, R.,Gemperle, A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii, SNTL, Praha, 1985. 2. Hrivňák, I.:Elektronová mikroskopie ocelí,Veda Bratislava,1986. 3. Veles, P.:Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava, 1985 4. Čížek, L.:Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB, 1991 5. Kratochvíl, P. a kol.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984.

Doporučená literatura:

1. Veles, P.:Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava, 1985 2. Čížek, L.:Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu (význam zákl. pojmů, engineering, jakost, vlastnost, rozdělení vlastností a zkušebních metod) 2. Mřížky, Millerovy a Miller-Braveho indexy, vrstvení rovin, druhy projekcí (stereografická), poruchy mřížky 3.-4. Základy rentgenografie (vznik a rozdělení rtg. záření, absorbce, působení rtg. záření a hmoty - difrakce, Braggova rovnice, intenzita rtg. záření- -faktory), exp. metody rtg. analýzy (Debye-Scherrerova, Laueho (na odraz průchod), stanovení pnutí (rozdělení pnutí - pnutí I, II a III druhu a jejich vliv na difrakční linie). Základy elektronové mikroskopie. 5.-6. Elastické vlastnosti (Definice napětí, deformace, stavu napjatosti (víceosý stav nap., tenzor napětí a deformace), Hookův zákon, energie pružné deformace, isotropní těleso). 7. Mezní stavy materiálů (Rozdělení, výpočet ideálního napětí plastické deformace a křehkého porušení). 8.-9. Základy teorie dislokací. Definice, rozdělení disl. podle velikosti Burgersova vektoru, jeho polohy k disl. čáře. Napěťové pole, energie disl., pohyb disl., Frank-Readův zdroj. Plastická deforace z hlediska aplikace dislokační teorie. 10. Lom v neideální mřížce. Griffithovo kritérium a jeho Felbeck-Orowanova modifikace, disl. modely zárodků trhlin. 11. Tahová zkouška. Stanovení meze kluzu a pevnosti, tažnosti a kontrakce, rovnoměrná a nerovnoměrná deformace, konvenční (smluvní) diagram tahové zkoušky. 12. Zkoušky trvrdosti. Zkouška rázem v ohybu. 13. Zkoušky tečení a únavy. 14. Přehled technologických zkoušek. Přehled nedestruktivních zkoušek. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Vstupní test. 2. Krystalografie. Program č.1 3. Stanovení podmínek difrakce. 4. Práce se stereografickou projekcí. Program č.2 5. Experimentální vybavení a práce v laboratoři rtg. 6. Experimentální vybavení a práce v laboratoři elektronové mikroskopie. 7. Výpočet elastických vlastností, Stanovení modulu pružnosti materiálů. 8. Dislokační reakce 9. Kontrolní test 10. Dilatometrické měření 11. Vyhodnocení dilatometrických měření 12. Provedení a vyhodnocení tahové zkoušky a rázem v ohybu. 13. Provedení a vyhodnocení zkoušek tvrdosti.Hodnocení únavy zkoušek tečení 14. Celkové hodnocení. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku