636-0827/01 – Chemické a materiálové databáze (CHaMD)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIA30 prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Informovat o databázích látek, struktur, fázových diagramů, reakcí a vlastností materiálů, jakož i spekter pro jejich identifikaci. - Seznámit s aktivitami institucí zabývajících se shromažďováním a rozšiřováním takových informací (Gmelin, Landolt-Boerstein, Elsevier). - Vysvětlit, jak se chemické, materiálové a reakční databáze budují a jak se s nimi pracuje. - Objasnit, jak se tyto databáze využívají pro hledání strukturních zákonitostí a korelací mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou za účelem predikce a vývoje nových materiálů a technologií. - Vysvětlit, jak se pracuje s literaturou a databázemi bibliografických informací zejména v kontextu produktů špičkových institucí v oboru informatiky - Chemical Abstracts Service a Institute for Scientific Information.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o databázích struktur a vlastností materiálů, jakož i spekter pro jejich identifikaci, databáze reakcí a aktivity institucí zabývajících se shromažďováním, redakcí a rozšiřováním takových informací. Je vysvětlováno jak se chemické, materiálové a reakční databáze budují a jak se s nimi pracuje. Velký důraz se klade na využití databází pro hledání strukturních zákonitostí a korelací mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou za účelem predikce a vývoje nových materiálů a technologií. Vysvětluje se jak pracovat s literaturou a s databázemi bibliografických informací zejména v kontextu produktů vrcholných světových institucí v oboru informatiky – Chemical Abstract Service a Institute for Scientific Information.

Povinná literatura:

1. R. E. MAIZELL: How to find chemical information, John Wiley, New York 1987 2. S. JAMES: Using literature, John Wiley, Chichester 1987 3. J. FIALA: Báze dat v krystalografii a materiálovém výzkumu, Chemické listy 84 (1990), s. 395-398 4. J. FIALA: Spectra Data Bases for Chemical Compound Identification, Computer Physics Communications 33 (1984), s. 85-89

Doporučená literatura:

1. J. FIALA, T. HAVLÍK: Sledovanie a vyhľadávanie vedeckých informácií, Vesmír 66 (1987), s. 395-398 2. J. ŠILHÁNEK: Přístup on-line k chemickým a chemickoinženýrským informacím, Chemický průmysl 43/68 (1993), s. 65-69

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Databáze struktur, spekter, reakcí a vlastností, uspořádání dat v souborech, komprese kódů, indexsoubory, bitové mapy, popis konkrétních databází 2. Systémy pro práce s databázemi,vyhledávací procedury, interpretační procedury, identifikační procedury 3. Využití databází pro predikci 4. Nejdůležitější databáze chemických informací, Gmelin, Beilstein, Landolt-Bornstein 5. Chemical Abstracts Service, organizace a služby které poskytuje, Abstracts File, Registry File 6. Naukometrie a informatika 7. Monitorování aktuálních informací, časopisy, abstrakty, tituly 8. Institute for Scientific Information: Current Contents (aktuální informace), Science Citation Index (rešerše), Journal Citation Reports, Index to Scientific Reviews, Index to Scientific Book Contents, Current Contents Address Directory 9. Hierarchie chemické informatiky 10. Knihovny, jejich organizace a využívání 11. Klasifikační systémy, bibliografie a indexy 12. Abstraktovací služby 13. Patentované informace a firemní literatura 14. On-line informační služby; databázová centra, počítačové sítě, práce s databázemi v síti Cvičení: 1. Práce s Cambridge Structural Database (CSD) obsahující v současnosti informace o struktuře více než 200 000 organických látek. Při práci na počítačích Silicon Graphics v operačním systému UNIX studenti samostatně vyhledávají v databázi látky podle daného strukturního fragmentu resp. podle daných chemických a krystalografických podmínek. 2. Práce s Inorganic Crystal Structure Database (ICDS) obsahující v současnosti přes 50 000 záznamů o struktuře anorganických látek. Při práci s demonstrační verzí databáze na PC v operačním systému MS-Windows studenti samostatně vyhledávají látky a informace o jejich struktuře podle daných chemických a krystalografických požadavků. 3. Práce s databází Powder Diffraction File (FDP JCPDS ICDD) obsahující přes 70 000 difrakčních záznamů anorganických látek. Práce na PC v operačním systému MS-DOS, vyhledávání podle polohy difrakčních linií, nejsilnějších linií, chemického složení. 4. Práce s bibliografickými informacemi Compendex (Computer Engineering Index), Minabs (Mineralogical Abstracts), Current Contens a vyhledávání literatury na internetu. Studenti podle vhodně zvolených klíčových slov a jiných aspektů vyhledávají bibliografické odkazy ke svým budoucím diplomovým pracím. 5. Využití databáze referenčních difrakčních spekter k identifikaci fázového složení materiálu: hands-on workshop.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.