636-0828/01 – Speciální materiály (SpecMat)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Seznámení s novými materiály a progresivními technologiemi jejich výroby. - Objasněni principů rychlé solidifikace a podmínek vzniku kovových skel. - Definování technické keramiky, povlakování, CVD a PVD metod. - Analyzování materiálů na bázi Ni pro práci za vysokých teplot. - Charakterizování nanokrystalických materiálů. - Objasnění historických aspektů, klasifikace a charakteristiky polymerních materiálů, výroby, zkoušení a degradace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vybrané progresivní materiály a technologie jejich výroby. Principy rychlé solidifikace, strukturní změny, podmínky vzniku kovových skel,typy a vlastnosti, devitrifikace.Keramické materiály, vlastnosti, požadavky na technickou keramiku. Křehkost, principy zhouževnatění. Povlakování, přehled typů povlaků dle požadavků na vlastnosti. CVD,PVD metody.Materiály na bázi Ni pro práci za vysokých teplot, superslitiny INCONEL, strukturní charakteristiky, zpevňování.Nanokrystalické materiály,charakteristiky, příprava. Charakteristika polymerních materiálů, vlastnosti,výroba, degradace.

Povinná literatura:

[1] Hernas, A., Jonšta, Z., et al.: Žárupevné oceli a slitiny. VŠB-TU Ostrava, 2009, 392 s. [2] Mazancová, E., Mazanec,K.: Technické materiály, VŠB-TU Ostrava,1991,120 s. [3] Jonšta,Z.: Studijní opora k předmětu,2012,121 s.

Doporučená literatura:

[1] Machek, V., Sodomka, J. : Polymery a kompozity s polymerní matricí. 4. část, Nauka o materiálu, Praha, Nakladatelství ČVUT, 2008. [2] Mazanec, K.: Inteligentní materiály. Sylaby přednášek, VŠB TU Ostrava, 1998. [3] Buchar, J., Voldřich, J.: Terminální balistika. Academia Praha,2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

E-learning Technické materiály II

Další požadavky na studenta

Odevzdání zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Obecný přehled o speciálních materiálech. - Charakteristika keramiky a její rozdělení. Charakteristické vlastnosti a požadavky na progresivní technickou keramiku. - Příčiny křehkosti keramiky, příčiny principiální a vedlejší. Principy zhouževnatění. - Zkušební techniky keramických materiálů. - Povlakování, metody CVD a PVD. - Podstata rychlé solidifikace, strukturní změny,vlastnosti,základní charakteristiky rychlého ochlazování. - Charakteristika amorfních kovů (kovových skel), podmínky jejich vzniku. - Mechanické, magnetické, korozní vlastnosti kovových skel. Devitrifikace. - Ni superslitiny pro práci za vysokých teplot, slitiny typu INCONEL. - Základní strukturní charakteristiky, mechanizmy zpevňování, použití. - Fyzikálně-chemické a strukturní charakteristiky nanokrystalických materiálů. - Technika přípravy nanokrystalických materiálů, mechanické vlastnosti. - Historické aspekty,klasifikace a charakteristika polymerních materiálů. - Klasifikace kaučuků, přírodní kaučuk, syntetické kaučuky. - Kompozitní materiály s polymerní matrici, vlastnosti. - Degradace polymerních materiálů. Cvičení: · Seznámení s náplní cvičení, odbornou literaturou, bezpečností práce. · Kriteria charakterizující speciální materiály, základní skupiny a jejich charakteristiky, fyzikálně-metalurgická východiska, srovnání s "klasickými" materiály. - Syntetické prášky pro přípravu tehnické keramiky, základní vlastnosti, požadavky, způsoby výroby a hodnocení. · Granulometrie prášků, způsoby měření včetně statistického zpracování výsledků, testování typu rozdělení velikosti částic. · Příprava a vlastnosti spékaných materiálů, pórovitost, struktura, možnosti hodnocení. - Kovová skla, strukturní analýza, rtg.analýza, devitrifikace. Stanovení počátku crystalizace. - Strukturně fázová analýza superslitiny INCONEL, identifikace minoritních fází. - Hodnocení mechanických vlastností polymerních materiálů. · Zhodnocení cvičení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní