636-0917/02 – Koroze a protikorozní ochrana (KPO)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poznat základní procesy koroze a způsoby ochrany materiálů proti korozi. Charakterizovat hlavní příčiny a zákonitosti koroze materiálů a umět stanovit parametry významných typů koroze – rovnoměrné, bodové, mezikrystalové a korozního praskání za napětí. Seznámit studenty s výpočty termpdynamiky a kinetiky koroze v souvislosti s životností konstrukčních částí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Podstata korozní odolnosti. Heterogenní reakce na povrchu kovů a slitin. Elektrochemická koroze kovů a slitin. Chemická koroze. Vnitřní a vnější činitelé koroze. Pasivita, transpasivita kovů a slitin při elektrochemické korozi. Druhy koroze a jejich výskyt. Způsoby protikorozní ochrany. Volba materiálu. Úprava korozního prostředí, elektrické ochrany. Úprava konstrukce z hlediska protikorozní ochrany.

Povinná literatura:

[1] ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: ACADEMIA – ČMT, 1999, ISBN 80-200-0671-0. [2] ČERNÝ, M. aj. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. Praha: SNTL, 1984, 264 s. (bez ISBN)

Doporučená literatura:

[1] MOHYLA, M. Technologie povrchových úprav kovů. Ostrava: FS VŠB-TU Ostrava, 2006, ISBN 80-2481-2177. [2] KOCICH, J. a S. TULEJA. Korózia a ochrana kovov. Košice: HF TU Košice, 1998, ISBN 80-7099-393-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

- Korozní inženýrství (výukové programy, dostupné na internetu)

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných otázek a řešení příkladů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Obsah a cíle předmětu. Základní pojmy a definice. Druhy koroze. Vliv koroze na spolehlivost výrobků a zařízení, Náklady na protikorozní ochranu. Literatura a další zdroje poznatků. - Elektrochemická koroze kovových materiálů, teorie dílčích a spřažených reakcí, depolarizační děje. Faradayovy zákony, polarizační křivky,korozní diagramy. Vnitřní a vnější činitelé koroze materiálů, - Koroze a protikorozní ochrana technicky významných kovů a slitin (Fe,Ni, Cu, Al, Mg,Ti), diagramy E-pH. Rychlosti koroze. Atmosférická koroze, koroze ve vodách, půdní koroze. - Chemická koroze v horkých plynech a nevodivých prostředích, oxidace za vyšší teploty a žárovzdorné materiály, vlivy redukčních atmosfér, vodíkové zkřehnutí a praskání. Koroze v tekutých kovech. - Vliv prostředí na degradaci plastů (nasákavost, oxidace, zkřehnutí, stárnutí) a kompozitů na bázi polymerů. Odolnost dřeva. - Koroze betonu, základní druhy, koroze ocelové výztuže v betonu, ochrany ve stavebnictví. Koroze skel. - Obecné zásady protikorozní ochrany. Vytváření a nanášení kovových povlaků, galvanické pokovování, difúzní vrstvy. - Katodická ochrana, problematika ochrany úložných zařízení (potrubí), anodická ochrana, izolace. - Technologie nanášení ochranných nátěrových systémů, hodnocení jejich vlastností. - Žárové nástřiky a jejich průmyslové využití, principy, přídavné materiály, používaná zařízení, vlastnosti a zkoušení povlaků, stanovení tloušťky povlaků a vrstev. - Moderní technologie nanášení ochranných povlaků - PVD, CVD, plazmově podporované metody, iontová implantace, nanotechnologie. - Zkoušení koroze a protikorozní ochrany podle ČSN, ISO, EN, ASTM, vybrané metody. Metalografické hodnocení korozního napadení. - Provozní zkoušky a monitorování koroze, přímé a nepřímé metody, nedestruktivní zkoušky, příklady poškozených zařízení, poznatky a zkušenosti z praxe. - Použití norem, tabulek, databází a počítačových programů pro řešení korozních problémů a navrhování protikorozní ochrany.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.