636-0935/03 – Kovové technické materiály (KTM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi pochopí vztahy mezi strukturou kovových materiálů a jejich mechanickými vlastnostmi, naučí se vlastnosti řízeně ovládat. Zvládnou výběr kovových materiálů pro dané podmínky použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Základní fyzikálně inženýrské charakteristiky konvenčních a nekonvenčních typů kovových materiálů a podmínky řízeného ovládání jejich vlastností. Analýza optimalizovaných podmínek zpracování z hlediska dosahovaného souboru mechanických, fyzikálně chemických a fyzikálních vlastností. Parametry jejich technického použití.

Povinná literatura:

PLUHAŘ, Jaroslav. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. HERNAS, Adam, Zdeněk JONŠTA, Miroslav TVRDÝ, Lubomír ČÍŽEK a Jaroslav PURMENSKÝ. Žárupevné oceli a slitiny. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2187-0. MAZANCOVÁ, Eva a Karel MAZANEC. Technické materiály. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-071-1. MACEK, Karel. Nauka o materiálu. Praha: ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01507-9. ASKELAND, Donald R a Pradeep Prabhakar PHULÉ. The science and engineering of materials. 5th ed. Stamford: Cengage Learning, c2008. ISBN 978-0-534-55396-8.

Doporučená literatura:

PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu II. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2002. ISBN 80-7204-248-3. ČÍHAL, Vladimír. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0671-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Základní přehled kovových technických materiálů -Základní charakteristiky ocelí se zvýšenou mezí kluzu -Vysokopevné oceli,mechanizmy zvyšování pevnostní úrovně -Oceli pro extrémní podmínky exploatace -Materiálově inženýrské charakteristiky neželezných kovů -Moderní metody hodnocení pevnostních vlastností -Výběr kovových materiálů pro dané podmínky použití

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku