636-0936/02 – Metody zkoušení technických materiálů (MZTM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají ucelený přehled o základních metodách destruktivního i nedestruktivního zkoušení vlastností technických materiálů. Získané znalosti jim umožní zvolit optimální zkušební metodu k získání potřebných informací. Studenti se naučí interpretovat výsledky základních mechanických a technologických zkoušek. Cílem předmětu je rovněž porozumění odlišných postupů při zkoušení různých typů materiálů. Studenti se seznámí s novými metodami zkoušení progresívních materiálů. Budou umět zvolit vhodnou techniku nedestruktivního zkoušení při ověřování vnitřní kvality materiálů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti zkoušení vlastností (fyzikálních, mechanických a technologických) různých typů materiálů. Velká pozornost bude také věnována různým metodám nedestruktivního zkoušení materiálů.

Povinná literatura:

[1] Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie. SNTL Praha 1985. [2] Kraus, J.: Úvod do strukturní rentgenografie. Academia Praha 1985. [3] Lukáč, P.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984.

Doporučená literatura:

[1] Čížek, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I, II, III. VŠB-TU Ostrava 1990, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti materiálů a jejich zkoušení. 2. Zkoušky fyzikálních vlastností(principy měření vlastností elektrických, magnetických a tepelných). 3. Zkoušení mechanických vlastností materiálů. Mezní stavy. 4. Zkoušky odolnosti proti únavovému porušení. 5. Zkoušky tečení a hodnocení žárupevnosti materiálů. 6. Zkoušky lomové houževnatosti. 7. Tahová zkouška a zkouška vrubové houževnatosti. Zkoušky tvrdosti. 8. Přehled technologických zkoušek a jejich význam. 9. Rtg. metody stanovení vnitřních napětí v materiálech. 10. Nedestruktivní zkoušky. Zkoušení těsnosti. 11. Zkoušení radiografické - neutronová radiografie. 12. Zkoušení elektromagnetické (magnetické prášky a vířivé proudy). 13. Zkoušení ultrazvukové - ultrazvukový defektoskop, přímá a úhlová sonda. 14. Akustická emise. 15. Zkoušení infračerveným zářením. 16. Význam technických standardů v oblasti zkoušení materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku