636-0936/02 – Metody zkoušení technických materiálů (MZTM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají ucelený přehled o základních metodách destruktivního i nedestruktivního zkoušení vlastností technických materiálů. Získané znalosti jim umožní zvolit optimální zkušební metodu k získání potřebných informací. Studenti se naučí interpretovat výsledky základních mechanických a technologických zkoušek. Cílem předmětu je rovněž porozumění odlišných postupů při zkoušení různých typů materiálů. Studenti se seznámí s novými metodami zkoušení progresívních materiálů. Budou umět zvolit vhodnou techniku nedestruktivního zkoušení při ověřování vnitřní kvality materiálů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti zkoušení vlastností (fyzikálních, mechanických a technologických) různých typů materiálů. Velká pozornost bude také věnována různým metodám nedestruktivního zkoušení materiálů.

Povinná literatura:

[1] Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie. SNTL Praha 1985. [2] Kraus, J.: Úvod do strukturní rentgenografie. Academia Praha 1985. [3] Lukáč, P.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984.

Doporučená literatura:

[1] Čížek, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I, II, III. VŠB-TU Ostrava 1990, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti materiálů a jejich zkoušení. 2. Zkoušky fyzikálních vlastností(principy měření vlastností elektrických, magnetických a tepelných). 3. Zkoušení mechanických vlastností materiálů. Mezní stavy. 4. Zkoušky odolnosti proti únavovému porušení. 5. Zkoušky tečení a hodnocení žárupevnosti materiálů. 6. Zkoušky lomové houževnatosti. 7. Tahová zkouška a zkouška vrubové houževnatosti. Zkoušky tvrdosti. 8. Přehled technologických zkoušek a jejich význam. 9. Rtg. metody stanovení vnitřních napětí v materiálech. 10. Nedestruktivní zkoušky. Zkoušení těsnosti. 11. Zkoušení radiografické - neutronová radiografie. 12. Zkoušení elektromagnetické (magnetické prášky a vířivé proudy). 13. Zkoušení ultrazvukové - ultrazvukový defektoskop, přímá a úhlová sonda. 14. Akustická emise. 15. Zkoušení infračerveným zářením. 16. Význam technických standardů v oblasti zkoušení materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.