636-0939/01 – Vlastnosti a úprava povrchů materiálu (VaÚPM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat základní charakteristiky povrchů materiálu. - Vysvětlit základní funkce povrchových úprav. - Objasnit principy nejdůležitějších technologií používaných pro modifikaci povrchu materiálů. - Demonstrovat význam povrchových úprav materiálů na praktických příkladech. -Vysvětlit základní mechanismy degradace vlastností a struktury povrchových vrstev/povlaků. - Definovat experimentální metody studia modifikovaných povrchů a povlaků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů doktorandského studia o struktuře a vlastnostech povrchů materiálu. Důraz je kladen na specifika procesů probíhajících na površích, mezipovrších a v tenkých vrstvách. Velká pozornost je věnována moderním technologiím povrchových úprav materiálu, především plazmovým technologiím a žárovým nástřikům. Aplikace nejdůležitějších technologií jsou demonstrovány na praktických příkladech. Jsou charakterizovány základní metody hodnocení struktury a vlastností povrchových vrstev.

Povinná literatura:

SEDLÁČEK, V. Povrchy a povlaky kovů. Praha: ES ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00799-5. MOHYLA, M., Technologie povrchových úprav kovů. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006, ISBN 80-2481-2177. FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Vyd.2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, 402 s. ISBN 978-80-01-05881-7. DEARNLEY, P. Introduction to Surface Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9781139031509

Doporučená literatura:

KREIBICH, V. a J. HOCH. Koroze a technologie povrchových úprav. Praha: ES ČVUT Praha, 1991, 270 s. FRANK, H. aj. Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní. Praha: Česká technika - Nakladatelství ČVUT v Praze, 2013, 317 s. ISBN 978-80-01-05397-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti povrchů kovů – fyzikální povrch a adsorpce, geometrická a elektronová struktura povrchů kovů, interakce povrchů s plyny, geometrické, optické, chemické, mechanické a elektrické vlastnosti povrchů. Vnitřní napětí. 2. Úpravy a povlakování povrchu jako ochrana proti korozi, opotřebení nebo vysokým teplotám. 3. Zpevnění povrchů kovů plastickou deformací, fázovou transformací nebo změnou chemického složení (iontová implantace, chemicko-tepelná zpracování – nitridace, cementace). 4. Mechanické a chemické metody předpravy povrchů materiálů. 5. Mechanické povlakování: plátování válcováním, výbuchem nebo navařováním. Vlastnosti plátovaných materiálů. 6. Povlaky z kovových tavenin (zinkování, povlaky hliníku). 7. Žárové nástřiky. Technologie přípravy, vlastnosti žárových povlaků. 8. Příprava povlaků ve vakuu: napařování, naprašování, PVD, CVD. 9. Úprava povrchů laserem: transformační vytvrzování, legování povrchu, pulzní zpracování. 10. Galvanické povlaky. Autokatalytické povlakování. 11. Nekovové anorganické povlaky. Fosfátování, chromátování, reaktivní nátěry. 12. Smalty a glazury. 13. Organické povlaky - skladba nátěrových hmot. Ochranné vlastnosti organických povlaků. 14. Porušování povlaků: mechanickým zatížením, vliv vnitřních napětí, erosivní a kavitační opotřebení, kontaktní únava, tepelná únava. 15. Metody studia modifikovaných povrchů a povrchových povlaků – chemické složení, struktura, drsnost, přilnavost, tribologické vlastnosti, tloušťka povlaků, mikrotvrdost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.