636-0939/02 – Vlastnosti a úprava povrchů materiálu (VaÚPM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat základní charakteristiky povrchů materiálu. - Vysvětlit základní funkce povrchových úprav. - Objasnit principy nejdůležitějších technologií používaných pro modifikaci povrchu materiálů. - Demonstrovat význam povrchových úprav materiálů na praktických příkladech. -Vysvětlit základní mechanismy degradace vlastností a struktury povrchových vrstev/povlaků. - Definovat experimentální metody studia modifikovaných povrchů a povlaků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů doktorandského studia o struktuře a vlastnostech povrchů materiálu. Důraz je kladen na specifika procesů probíhajících na površích, mezipovrších a v tenkých vrstvách. Velká pozornost je věnována moderním technologiím povrchových úprav materiálu, především plazmovým technologiím a žárovým nástřikům. Aplikace nejdůležitějších technologií jsou demonstrovány na praktických příkladech. Jsou charakterizovány základní metody hodnocení struktury a vlastností povrchových vrstev.

Povinná literatura:

SEDLÁČEK, V. Povrchy a povlaky kovů. Praha: ES ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00799-5. MOHYLA, M., Technologie povrchových úprav kovů. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006, ISBN 80-2481-2177. FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Vyd.2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, 402 s. ISBN 978-80-01-05881-7. DEARNLEY, P. Introduction to Surface Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9781139031509

Doporučená literatura:

KREIBICH, V. a J. HOCH. Koroze a technologie povrchových úprav. Praha: ES ČVUT Praha, 1991, 270 s. FRANK, H. aj. Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní. Praha: Česká technika - Nakladatelství ČVUT v Praze, 2013, 317 s. ISBN 978-80-01-05397-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti povrchů kovů – fyzikální povrch a adsorpce, geometrická a elektronová struktura povrchů kovů, interakce povrchů s plyny, geometrické, optické, chemické, mechanické a elektrické vlastnosti povrchů. Vnitřní napětí. 2. Úpravy a povlakování povrchu jako ochrana proti korozi, opotřebení nebo vysokým teplotám. 3. Zpevnění povrchů kovů plastickou deformací, fázovou transformací nebo změnou chemického složení, iontová implantace, chemicko-tepelná zpracování – nitridace, cementace). 4. Mechanické a chemické metody předpravy povrchů materiálů. 5. Mechanické povlakování: plátování válcováním, výbuchem; navařování. Vlastnosti plátovaných materiálů. 6. Povlaky z kovových tavenin (zinkování, povlaky hliníku). 7. Žárové nástřiky. Technologie přípravy, vlastnosti žárových povlaků. 8. Příprava povlaků ve vakuu: napařování, naprašování, PVD, CVD. 9. Úprava povrchů laserem: transformační vytvrzování, legování povrchu, pulzní zpracování. 10. Galvanické povlaky. Autokatalytické (chemické) povlakování. 11. Nekovové anorganické povlaky. Fosfátování, chromátování, reaktivní nátěry. 12. Smalty a glazury. Keramické povlaky. 13. Organické povlaky - skladba nátěrových hmot. Technologie nanášení. Ochranné vlastnosti organických povlaků. 14. Porušování povlaků: mechanickým zatížením, vliv vnitřních napětí, erosivní a kavitační opotřebení, kontaktní únava, tepelná únava. Poškození korozí. 15. Metody studia modifikovaných povrchů a povlaků – chemické složení, struktura, drsnost, přilnavost, tribologické vlastnosti, tloušťka povlaků, mikro-tvrdost, pórovitost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.