636-0945/02 – Kovové a nekovové technické materiály (KNTM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi si rozšíří znalosti o vztazích mezi strukturou kovových i nekovových materiálů a jejich vlastnostmi. Naučí se řízeně ovládat strukturu pro zvýšení užitných vlastností technických materiálů. Zvládnou mechanizmy rychlé solodifikace, mechanického legování, oxidického disperzního zpevnění.Umí zhodnotit užitné vlastnosti technických materiálů. Naučí se rozhodovat o výběru technických materiálů pro dané podmínky použití.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní fyzikálně inženýrské charakteristiky nosných typů kovových a nekovových materiálů a podmínky řízeného ovládání jejich vlastností. Analýza optimalizovaných podmínek zpracování z hlediska dosahovaného souboru mechanických, fyzikálně chemických a chemických vlastností. Podmínky jejich efektivního technického použití a jejich provozní spolehlivost. Perspektivy dalšího rozvoje nosných technických materiálů a jejich technická aplikovatelnost.

Povinná literatura:

POKLUDA, J., F. KROUPA, L. OBDRŽÁLEK. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek (Kovy, keramika, plasty), VUT Brno, PC-DIR spol. s r.o., Brno, 1994. ISBN 80-214-0575-9. PTÁČEK, Luděk aj. Nauka o materiálu II. Brno, ak. vyd. CERM, 2002. ISBN 8072042483. MAZANCOVÁ, E., K. MAZANEC. Technické materiály. Vyd. VŠB-TU Ostrava,1991. ISBN 80-7078-071-1. BUCHAR, J. a J. VOLDŘICH. Terminální balistika. vyd. Academia Praha,2003.ISBN 80-200-1222-2. ASKELAND, D. R., P.P. PHULÉ. The Science and Engineering of Materials. 5th ed.Canada: Thompson-Brooks/Cool, 2005. ISBN-13: 978-0-534-55396-8.

Doporučená literatura:

ČÍHAL, Vladimír. Korozivzdorné oceli a slitiny. Academia, vyd. AV ČR, Praha, 1999. ISBN 80-200-0671-0. HERNAS, A., et al.: Žárupevné oceli a slitiny. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2187-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hodnocení metalurgické čistoty ocelí. Konstrukční vysocepevné oceli (HSLA), rozdělení. Oceli žárupevné, podstata creepu, stabilizace struktury. Korozivzdorné oceli, charakteristiky jednotlivých typů, mezikrystalová koroze, stabilizace. Rychlá solidifikace, mechanické legování, oxidické disperzní zpevnění. Kovová skla, podmínky jejich vzniku, mechanické, korozní, magnetické vlastnosti. Devitrifikace. Vybrané žárupevné slitiny v zařízeních konverze energie. Charakteristika niklových a kobaltových superslitin. Chemická konstituce, strukturně fázový rozbor. Zpevňující fáze, TPC fáze. Rozdělení z hlediska rozvoje technologií. Plynové turbíny, turboreaktivní motory, rozvlákňovací hlavy. Perspektivy použití. Strukturně mechanické charakteristiky technické keramiky, příčiny křehkosti, principy zhouževnatění. Nanokrystalické materiály, fyzikálně chemické a strukturní vlastnosti, tepelná stabilita nano struktur. Materiály k pancéřování vojenské techniky. Přehled současného stavu. Základní principy ochrany. Pasivní, reaktivní, aktivní pancéřování. Kovové pancíře, nekovové pancíře. Transparentní pancíře. Kompozitní materiály s různými typy matrice a výztuže, frikční materiály, biokompatibilní materiály. Lamináty, charakteristika a požadavky, technologie výroby. Polymerní matrice, základní druhy, vlastnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.