636-2002/03 – Nauka o materiálech (NOM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAM093 Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
KUL184 Ing. Taťána Radkovská
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen: - Vysvětlit základní termodynamické pojmy a jejich význam při studiu materiálů; - Charakterizovat základní děje – tuhnutí a fázové přeměny v pevném stavu – v jednosložkových soustavách; - Rozlišit chování dvousložkových soustav a popsat eutektickou, eutektoidní, peritektickou a peritektoidní reakci; - Analyzovat složitější binární diagramy a binární diagramy s intermediárními fázemi; - Popsat chování metastabilní i stabilní soustavy železo – uhlík a odvodit vlastnosti typických slitin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základy termodynamiky pevných látek; jednosložkové soustavy; dvousložkové soustavy – eutektická, eutektoidní, peritektická, peritektoidní reakce; soustavy s intermediárními fázemi; soustava železo – uhlík.

Povinná literatura:

SOJKA, J. Nauka o materiálech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/636/636-Sojka-Nauka-o-materialu-I.pdf PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. ISBN 80-7204-193-2. CALLISTER, W. D. Materials science and engineering: an introduction. 7. vyd. New York: Wiley, 2007. ISBN 978-0-471-73696-7.

Doporučená literatura:

SKOČOVSKÝ, P. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. 2. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-593-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru. Závěrečné ověření studijních výsledků: písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vnitřní stavba pevných látek. Amorfní/krystalický stav; krystalová struktura – krystalové soustavy, symetrie krystalů, Bravaisovy mřížky, základní charakteristiky mřížek kubické soustavy; tuhé roztoky; metody studia struktury. 2. Poruchy krystalové stavby. Bodové poruchy, čarové poruchy – dislokace, plošné poruchy, prostorové poruchy; vliv poruch krystalové stavby na vlastnosti materiálů. 3. Difúze v pevných látkách. Základní mechanismy difúze; teorie náhodných přeskoků; stacionární/nestacionární difúze; hlavní faktory ovlivňující difúzi v pevném stavu, vliv struktury na difúzní procesy. 4. Vlastnosti materiálů. Užitné vlastnosti; mechanické vlastnosti – pevnost, houževnatost, způsoby stanovení základních mechanických charakteristik pro různé režimy zatěžování, další užitné vlastnosti materiálů; technologické vlastnosti materiálů. 5. Mechanismy zpevnění materiálů. Deformační zpevnění; zpevnění hranicemi zrn; precipitační zpevnění; zpevnění tuhého roztoku; zpevnění fázovou přeměnou. 6. Porušení materiálů. Charakteristiky porušení; houževnaté porušení; křehké porušení; druhy lomů; chování materiálů s defekty; stabilní/nestabilní růst vad; lomová houževnatost. 7. Fázové přeměny. Krystalizace pevných látek, nukleace pevné fáze, růst pevné fáze; fázové přeměny v pevném stavu, termodynamika fázových přeměn; kinetika fázových přeměn. 8. Fázové diagramy – jednosložkové soustavy; dvousložkové soustavy; základní druhy fázových diagramů ve dvousložkových soustavách; intermediární fáze; fázové diagramy pro technicky významné soustavy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku