636-2006/02 – Zkoušení materiálů a defektoskopie (ZMaDn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat základní rozdělení mechanických vlastností a zkušebních metod. - Popsat základní mechanické zkoušky a jejich vyhodnocení. - Vysvětlit obecné vazby mezi mechanickými vlastnostmi kovových konstrukčních materiálů, jejich strukturou a metodami zpracování. - Definovat nekonvenční zkoušky mechanických vlastností: lomová houževnatost, únava, creep, relaxační testy. - Vysvětlit princip základních defektoskopických metod a jejich využití v materiálovém inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá studiem základních mechanických vlastností, jako jsou pružnost, pevnost, plasticita, houževnatost a tvrdost. Je diskutován jejich vztah ke struktuře a zpracování materiálů, zejména kovů. Pozornost je rovněž věnována dalším významným vlastnostem, jako je např. odolnost vůči cyklickému zatěžování a žáropevnost. Studenti se seznámí se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými standardy, a to v oblasti destruktivního i nedestruktivního zkoušení.

Povinná literatura:

VELES, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. 1. vyd. Praha: ALFA/SNTL, 1985. FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1223-0. KOŠTIAL, P. et al. Materiálová diagnostika I. 1. upr. a rozš. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2520-5.

Doporučená literatura:

KOPEC, B. et al. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (Nauka o materiálu IV). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-591-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1Význam fyzikálního pole pro materiálové zkoušky. 2.Kontaktní metody diagnostiky pevných látek. 3.Využití vynucených kmitů při diagnostice pevných látek. 4.Senzory a měniče pro materiálovou diagnostiku. 5.Specifika diagnostiky polymerů. 6.Ultrazvuková diagnostika kapalín a tuhých látek. 7.Tepelná diagnostika. 8.Interference vln a její využití v diagnostice materiálů. 9.Bezkontaktní měření elastických konstant. 10.Termografie. 11.Profilometrie. 12.Využití modální analýzy pro diagnostiku materiálů. 13. Statistické vyhodnocení experimentů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti: a

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku