636-2007/01 – Kovové materiály I – oceli a litiny (KMIn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
SAM093 Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat základní fyzikálně metalurgické principy transformačních produktů austenitu - student bude schopen se orientovat v základních typech korozivzdorných ocelí, ocelích pro automobilový průmysl, bude umět formulovat základní požadavky pro elektro oceli a získá přehled o ocelích nástrojových, o litinách a dalších nejčastěji užívaných materiálech v technické praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základní teoretické i praktické aspekty rozpadových produktů austenitu, na vybrané typy materiálů na bázi železa a jejich základní vlastnosti. Pozornost je orientována zejména na oceli pro automobilový průmysl, antikorozní oceli, elektrooceli, materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi, nástrojové oceli a další nejčastěji aplikované materiály v technické praxi.

Povinná literatura:

[1] Mazancová, E. Technické materiály I – oceli a litiny. E-learning, VŠB-TU Ostrava, 2011 [2] Číhal V. Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia, Praha, 1999, 437 s.

Doporučená literatura:

[1] Ryš, P. et al. Nauka o materiálu I/4, Academia, Praha, 1975, 542 s. [2] Jech, J. Tepelné zpracování oceli, SNTL, Praha, 1977, 400 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sekundární tvrdost, čtyři stádia popouštění martensitu, plošné poruchy, deformační pásy atd. 2. Úloha legujících prvků v ocelích a základní typy legovaných ocelí. Hodnocení vlivu škodlivých příměsí. 3. Fyzikálně metalurgická podstata základních transformačních produktů austenitu (F, B a M). 4. Fyzikálně metalurgická podstata dalších transformačních produktů austenitu (ATF, IDF, WF a AF). 5. Podstata vzniku granulárního bainitu. 6. Strukturní zásady optimalizovaného výběru tvářených ocelí, včetně hodnocení jejich mechanických vlastností. 7. Hodnocení odolnosti proti koroznímu poškození vlivem vodíku (SSC, HIC, SOHIC). Fyzikální zásady působení přísad v ocelích. Tvářené uhlíkové oceli. 8. Základní informace o typech pružinových ocelí, ocelích k povrchovému zpracování, ocelích otěruvzdorných a ocelích pro nízké teploty. 9. Přehled vybraných materiálů pro automobilový průmysl (DP, TRIP, TWIP a TRIPLEX. 10. Přehled typů korozivzdorných ocelí. Oceli žáruvzdorné a žáropevné a základní podmínky pro jejich funkční aplikaci. 11. Vybrané typy ocelí se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, 12. Oceli elektrotechnické se zvláštními magnetickými vlastnostmi. 13. Rozdělení nástrojových a rychlořezných ocelí. Nástrojové oceli pro práci za tepla i za studena. 14. Základní typy litých ocelí. Členění litin, podmínky vzniku grafitu v litinách. Tvárná a temperovaná litina

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku