636-2013/01 – Fyzikální metody zkoušení materiálů (FMZMn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou obeznámeni s vlivy defektů fyzikálních polí na měřené fyzikální veličiny, budou obeznámeni s bezkontaktními a kontaktními metodami diagnostiky matriálů, zvládnou kvalifikovaný výběr vhodných metod pro danou diagnostiku, jakož i statistickou analýzu naměřených dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je studium základních fyzikálních vlastností, jejich vztah ke struktuře a zpracování materiálů. K tomuto účelu jsou posluchači seznámeni se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami.

Povinná literatura:

1. Kopec,B.a kol:Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí,Věda, 2008. 2. Koštial,P. a kol.:Materiálová diagnostika 1, VŠB, Tu Ostrava, 2011.

Doporučená literatura:

1.Veles, P.:Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL Bratislava, 1985 2. Čížek, L.:Praktikum ze zkoušení kovů I,II,III, skr.VŠB, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Význam fyzikálního pole pro materiálové zkoušky. 2.Kontaktní metody diagnostiky pevných látek. 3.Využití vynucených kmitů při diagnostice pevných látek. 4.Senzory a měniče pro materiálovou diagnostiku. 5.Specifika diagnostiky polymerů. 6.Ultrazvuková diagnostika kapalín a tuhých látek. 7.Tepelná diagnostika. 8.Interference vln a její využití v diagnostice materiálů. 9.Bezkontaktní měření elastických konstant. 10.Termografie. 11.Profilometrie. 12.Využití modální analýzy pro diagnostiku materiálů. 13. Statistické vyhodnocení experimentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku