636-3002/02 – Fyzika pevných látek (FPLn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětuprof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni: -Definovat silové působení mezi atomy pevné látky a popsat základní chemické vazby a struktury - Charakterizovat vliv kmitů mřížky na tepelné parametry TL - Objasnit vliv symetrie krystalů na jejich fyzikální vlastnosti - Popsat základy kvantové mechaniky a statistické fyziky - Rozlišit a popsat mechanizmy dielektrické polarizace - Charakterizovat feromagnetické, feroelektrické materiály a tekuté krystaly - Porovnat elektrické vlastnosti kovů a polovodičů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky z FPL pokrývají širokou oblast mikroskopických i fenomenologických vlastností PL. V problematice přednášky jsou zahrnuty tenzorový popis fyzikálních vlastností, struktura PL a vazby, tepelné vlastnosti, dielektrické a elektrické vlastnosti materiálu, optické a magnetické vlastnosti PL

Povinná literatura:

KITTEL, CH. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985. ŠALIMONOVÁ, K. Fyzika polovodičov. Bratislava: Alfa,1978. ASKERLAND, D., R. and P. P. PHULÉ The Science and Engineering of Materials. Canada: Thompson-Brooks/Cool, 2005, ISBN-13:978-0-534-55396-8.

Doporučená literatura:

KOŠTIAL, P.: Fyzikálne základy materiálového ínžinierstva I, Žilina:Zussi 2000,ISBN 978-80-411-40.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky z fyziky pevných látek obsahují informace o vazbách v materiálech a kmitech atomů a jejich vplyvu na specifickou tepelnou kapacitu jako i na tepelné a dilatační vlastnosti. Dále je prezentována aplikace tenzorového počtu při určování fyzikálních vlastností anizotropních materiálů. Dále je pozornost věnována dielektrickým materiálům, jako jsou feroelektrická, polymery a tekuté krystaly. Fyzikální obraz těchto materiálů je doplněn o polarizační efekty a mechanizmy. Zvláštní pozornost je věnována elektrickým a magnetickým vlastnostem materiálů, vodičům, polovodičům a kontaktním jevům jako i optickým vlastnostem materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.